Starszemu można zapłacić mniej?

Najnowsze

sxc.huJak pracownik starszy, to można mu zapłacić mniej?

Niższe płace zwiększają szanse na na zatrudnienie starszych pracowników - uważa komisarz UE Vladimir Spidla, i proponuje, aby państwa członkowskie ustaliły bardziej elastyczne przepisy płacowe dla zatrudnionych w starszym wieku.

Przepisy miałyby umożliwiać obniżanie pensji. Dzięki temu - zdaniem komisarza Spidli - pracodawcy otrzymaliby bodziec do zatrudniania osób w starszym wieku.

- W wielu krajach płaca automatycznie rośnie z wiekiem pracownika, i osiąga swoje maksimum dla osób w wieku 50-60 lat. Taki automatyzm często zniechęca do zatrudniania takich osób, albo skłania firmy do ich pozbywania się - mówi Vladimir Spidla niemieckiemu dziennikowi "Diie Welt".

Zdaniem byłego premiera Czech, a obecnie unijnego komisarza, możliwość obniżki płacy spowoduje, że miejsce pracy "seniora" będzie bezpieczniejsze.

Jednocześnie Vladimir Spidla zachęcał zarówno przedsiębiorców do zatrudniania osób w starszym wieku, jak i dziennikarzy do zainteresowania się tym problemem. - Pytajcie przedsiębiorców, czy w ostatnim roku zatrudnili kogoś powyżej 55 roku życia - mówił.

Według przedstawionych oprzez niego wyliczeń w Niemczech pracuje jedynie 6,5 procent osób powyżej 55 roku życia, przy unijnej średniej 7,5 procent. W Irlandii jest to 18 procent, w Holandii 16,5 proc. a w Bułgarii 14 proc. [Spidla nie wymienił Polski - red.]

Źródło: ZDF

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu