Starość nie musi wykluczać z rynku pracy

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
sxc.huStarsi ludzie rezygnują z pracy z powodu zmęczenia i chorób

Starsze osoby rezygnują z aktywności zawodowej z powodu stanu zdrowia, utraty wykonywanej do tej pory pracy lub konieczności opieki nad członkami rodziny.

"To idzie starość - polityka społeczna wobec procesu starzenia się ludności w Polsce" - na konferencji pod tym tytułem przedstawiono raport o kondycji ludzi starszych w Polsce.

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych profesor Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa trzeba opracować nową politykę społeczną. Powinna ona wskazać sposoby aktywizowania osób starszych. Według ISP, w perspektywie najbliższych 25 lat liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie w naszym kraju o 60 proc. przy jednoczesnym zmniejszeniu się o blisko 10 proc. liczby osób w wieku produkcyjnym.

stan zdrowia - 49,1 proc. presja pracodawcy - 48,8 proc. chroniczne zmęczenie pracą - 25,6 proc. lęk przed bezrobociem - 23,1 proc. oraz konieczność udzielania stałej pomocy członkom rodziny -16,3 proc. czynniki wplywające na rezygnację z pracy osób starszych wg.raportu Instytutu Sparw Publicznych

Zdrowie, lęk, rodzina

Jak mówił ekspert ISP dr Piotr Szukalski, z badań wynika, że osoby starsze wśród przyczyn wczesnego wychodzenia z rynku pracy deklarują stan zdrowia 49,1 procent, presję pracodawcy 48,8 procent, chroniczne zmęczenie pracą 25,6 procent oraz konieczność udzielania stałej pomocy członkom rodziny 16,3 procent.

Do kontynuowania aktywności zawodowej mogłyby respondentów badań skłonić jedynie oferty takiej działalności, która wymagałaby od nich jak najmniej wysiłku, np. możliwość wykonywania pracy w niepełnym wymiarze oraz możliwość dorabiania przy zachowaniu 100 proc. emerytury czy też uzyskiwanie wyższego wynagrodzenia, niż w pracy wykonywanej do tej pory.

możliwość wykonywania pracy w niepełnym wymiarze - 60,1 proc. możliwość dorabiania przy zachowaniu 100 proc. emerytury - 74,8 proc. uzyskiwanie wyższego wynagrodzenia - 74,1 proc. Czynniki, które mogłyby skłonić osoby starsze do kontynuowania aktywności zawodowej (raport ISP)

Nie tylko telewizja

W opinii Szukalskiego, należy przeprowadzić kampanię społeczną mającą uświadomić zależność między wiekiem odchodzenia na emeryturę a wysokością świadczenia. Ponadto potrzebna jest promocja elastycznych form pracy jako narzędzia przedłużania aktywności zawodowej i stopniowego opuszczania rynku pracy. Część badania dotycząca stylu życia pokazała, że 60 procent osób starszych zabija czas oglądając telewizję. Znacznie rzadziej wymieniano inne, aktywniejsze formy spędzania czasu.

lad ram

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu