Sprzedaż broni na świecie spada, ale rosyjskiej rośnie

Najnowsze


O blisko 30 proc. wzrosła w 2012 roku sprzedaż rosyjskiej broni, choć w tym samym czasie na świecie sprzedaż uzbrojenia i usług wojskowych spadała już drugi rok z rzędu. Wartość broni sprzedanej w 2012 roku przez 100 największych światowych producentów to 395 mld dolarów

Obroty prywatnych koncernów zbrojeniowych w USA, Kanadzie i większości państw zachodnioeuropejskich spadły w 2012 roku, tymczasem firmy rosyjskie odnotowały w tym czasie wzrost sprzedaży o 28 proc. - poinformował Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI). Raport nie obejmuje Chin ze względu na ograniczony dostęp do informacji.

Duży wzrost sprzedaży broni w Rosji, zwłaszcza w porównaniu z zapaścią na rynkach w innych częściach świata, to w dużej mierze zasługa dużych zamówień składanych w ramach państwowego programu modernizacji uzbrojenia na lata 2011-2020.

- Rosyjski sektor zbrojeniowy stopniowo wychodzi z ruin sowieckiego przemysłu. Mimo to wciąż zmaga się z przestarzałym sprzętem, nieefektywną organizacją i rozpowszechnioną korupcją. (Te czynniki) będą w dalszym ciągu ograniczały zdolność Rosji do konkurowania pod względem technologicznym z Zachodem - ocenił ekspert SIPRI Sam Perlo-Freeman.

Perlo-Freeman podkreśli, że choć szwedzki think tank nie śledzi tras dostaw rosyjskiej broni, to w przeważającej mierze trafia ona do Azji. Z danych SIPRI wynika, że Rosja jest największym dostawcą broni do Indii (w latach 2008-2012 największego światowego importera broni). Inne kierunki dostaw to Chiny i Wenezuela, a także - w stosunkowo niewielkim stopniu - Syria, gdzie od blisko trzech lat trwa wojna domowa.

Wyjście z Iraku zmniejszyło sprzedaż broni

Wartość broni sprzedanej w 2012 roku przez 100 największych światowych producentów wyniosła 395 mld dolarów. To realnie o 4,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Duży wpływ na zmniejszenie sprzedaży miało wycofanie amerykańskich wojsk z Iraku pod koniec 2011 roku. Na producentów broni z USA przypadło 58 proc. całości sprzedaży 100 największych firm zbrojeniowych, na koncerny zachodnioeuropejskie - 28 proc.

W 2011 roku sprzedaż broni na świecie spadła o 6,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo niezadowalających dla branży wyników w ostatnich dwóch latach należy pamiętać, że od 2003 roku sprzedaż uzbrojenia wzrosła o blisko 30 proc.

Autor: Klim/ / Źródło: PAP