Sprzedasz mieszkanie bez płacenia PIT

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych trzeba będzie przeznaczyć na własne mieszkanie

W 2009 roku będzie można sprzedać mieszkanie czy działkę bez płacenia podatku. Warunek? Otrzymane w ten sposób pieniądze będziemy musieli w ciągu dwóch lat przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. To jedna z rządowych propozycji zmian w ustawie o PIT.

Takie rozwiązanie przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie zamiast ulgi

Zamiast istniejącej obecnie ulgi meldunkowej ma zostać wprowadzone zwolnienie z podatku PIT od dochodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania.

Z nowej ulgi będą mogły skorzystać osoby, które w ciągu dwóch lat przeznaczą na własne cele mieszkaniowe pieniądze ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

Zmiana ta powinna okazać się korzystną nie tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań, ale również działek i lokali użytkowych. Warunkiem do korzystania z takiej ulgi jest konieczność zameldowania w sprzedawanym lokalu przez co najmniej 12 miesięcy.

Gdy podatnik jest rodzicem

Projekt reguluje także zasady dotyczące preferencyjnego rozliczania podatku PIT od uzyskiwanych dochodów przez osoby samotnie wychowujące pełnoletnie, ale niepełnosprawne dzieci. Będą ich obowiązywać takie same zasady rozliczeń, jak przy dzieciach poniżej 18 roku życia.

Podatnicy będą mogli rozliczać się na preferencyjnych zasadach nawet w przypadku, gdy dzieci otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Preferencje obejmą również podatników, których dzieci uczą się lub studiują poza granicami kraju.

Zaproponowano ponadto zwolnienie z opodatkowania w całości alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Podatnik będzie miał prawo do odliczenia od dochodu lub podatku składek zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatki111

Zwolnione z opodatkowania będą również świadczenia otrzymywane przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym, przekazane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Według rządu, projekt wprowadza ponadto korzystne zmiany w uldze prorodzinnej. Rozszerzona ona zostanie na opiekunów prawnych i rodziny zastępcze.

Szlachetny i już nie anonimowy

Inną zmianę sprowokował wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. Zgodnie z nim, podatnik będzie miał prawo do odliczenia składek zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przy okazji tej nowelizacji ministerstwo chce zmienić też przepisy dotyczące przekazywania 1 proc. podatku na konto organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z projektem, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przekazać organizacji pożytku publicznego dane podatnika, który przekazał na jej rzecz 1 procent podatku.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24