Sprawdzą wykorzystanie unijnej kasy

Najnowsze

TVN24Centrum Unijnych Projektów Transportowych będzie nadzorować dzielenie środków na projekty współfinansowane przez Unię oraz realizację tych projektów

20 sierpnia zacznie działać przy resorcie transportu Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do nadzorowania projektów współfinansowanych z UE zatrudni ponad 100 osób - pisze "Gazeta Prawna"

Na czele nowej komórki stanie Teresa Małecka, szefowa gabinetu politycznego Grażyny Gęsickiej, ministra rozwoju regionalnego - dowiedział się dziennik. CUPT przejmie od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego część kompetencji przy dzieleniu środków z Unii na lata 2007-2013. MRR jest instytucją zarządzającą środkami, Ministerstwo Transportu jest instytucją pośredniczącą, a CUPT ma być instytucją wdrażającą - będzie nadzorować dzielenie środków na projekty współfinansowane przez Unię oraz realizację tych projektów. Jego rolę można porównać do roli, jaką pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy Ministerstwie Gospodarki.

Plan zakłada, że do końca tego roku CUPT zatrudni 40 osób (20 osób już zatrudniono), a w 2008 roku liczba pracowników znacząco się zwiększy. Mają być wśród nich eksperci ze znajomością prawa o zamówieniach publicznych i prawa budowlanego. Powołanie urzędu jest kontynuacją pomysłu, aby zarządzanie środkami z Unii na transport powierzyć Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24