Sprawdź, które stacje sprzedają trefne paliwo

Najnowsze

TVN24Inspekcja handlowa wciąż ma zastrzeżenia do jakości paliw w Polsce

Wiele stacji w Polsce sprzedaje paliwa niespełniające wymogów jakości - takie wyniki przyniosła kontrola Inspekcji Handlowej, o której rezultatach informuje UOKiK. Najwięcej zastrzeżeń Inspekcja Handlowa miała w 2011 roku do jakość benzyny i oleju napędowego. Głównie ze stacji w woj. świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. Lepiej jest, jeśli chodzi o gaz LPG i biopaliwa.

Inspekcja kontrolowane stacje podzieliła na dwie grupy. Pierwsza to stacje wybrane losowo; druga to te, na które napłynęły skargi.

Lepiej wypadły te pierwsze. Jedynie 2,99 proc. przebadanych na nich próbek ciekłych nie spełniało norm (rok wcześniej było to 3,46 proc.). W przypadku benzyny 2,64 proc. próbek było złej jakości (rok wcześniej 3,44 proc.), zaś w przypadku oleju napędowego - 3,45 proc. (w 2010 roku – 3,49 proc.).

Poprawę widać w jakości gazu LPG. Kontrola wykazała nieprawidłowości w przypadku 2,35 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 3,72 proc.).

Największe odstępstwa od norm jakościowych stwierdzono w województwach: świętokrzyskim – 10,53 proc. skontrolowanych stacji, warmińsko-mazurskim - 6,25 proc., łódzkim – 4,35 proc.

Gorzej niż rok wcześniej

W przypadku stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, wyniki przedstawiają się gorzej.

Z pobranych 479 próbek oleju napędowego i benzyny na 418 stacjach, 39 zostało zakwestionowanych: 32 oleju napędowego (10,53 proc.) i 7 próbek benzyn (4 proc.).

Najwięcej kiepskiej jakości paliwa było na stacjach w woj. warmińsko-mazurskim (22,22 proc.), kujawsko-pomorskim (21,74 proc.), opolskim (16,67 proc.), śląskim (12,85 proc.). Nieprawidłowości nie stwierdzono w Lubelskiem, Podkarpackiem, Podlaskiem i Świętokrzyskiem.

W sumie gorzej niż przed rokiem

Podsumowując ubiegłoroczne kontrole na stacjach losowo wybranych i na tych, na które napłynęły skargi, Inspekcja Handlowa uznała, że 5,4 proc. próbek benzyny i oleju napędowego nie spełniało norm jakościowych. Rok wcześniej było to ok. 4,19 proc.

Nie lepiej jest też w tym roku. Podczas kontroli przeprowadzonych w pierwszych dwóch miesiącach 2012 r. na 197 stacjach oraz w 10 hurtowniach zakwestionowano aż 9,01 proc. próbek paliw i 8,16 proc. próbek gazu LPG.

Co nie tak?

Olej napędowy był najczęściej kwestionowany za niską temperaturę zapłonu oraz niedotrzymanie limitu zawartości siarki.

W przypadku benzyny najczęściej podważano nieprawidłową prężność par (prowadzi do kłopotów z uruchomieniem silnika) i liczbę oktanową (zbyt niska powoduje nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa).

LISTA SKONTROLOWAYCH STACJI

LISTA SKONTROLOWANYCH STACJI LPG

LISTA SKONTROLOWANYCH HURTOWNI

LISTA SKONTROLOWANYCH HURTOWNI LPG

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24