Spłaciliśmy dług Gierka. Prawie...

Najnowsze

Aktualizacja:

Z Klubem Paryskim jesteśmy kwita. W wtorek Polska spłaciła ostatnią, ratę (886 mln dol.) swego długu zaciągniętego jeszcze w latach 70-tych, za czasów Edwarda Gierka. Teraz zostało nam już "tylko" spłacenie długów wobec banków komercyjnych.

"Spłacenie zadłużenia wobec Klubu Paryskiego oznacza formalnie zakończenie okresu spłacania długu z lat 70-tych wobec wierzycieli rządowych. Do spłacenia pozostaje jeszcze zadłużenie z lat 70-tych wobec banków komercyjnych, w formie obligacji Brady'ego" - poinformowało Ministerstwo Finansów. Obecnie dług ten wynosi 340,5 mln dol., a termin wykupu upływa w 2024 r.

Spłacenie zadłużenia wobec Klubu Paryskiego oznacza formalnie zakończenie okresu spłacania długu z lat 70-tych wobec wierzycieli rządowych. Do spłacenia pozostaje jeszcze zadłużenie z lat 70-tych wobec banków komercyjnych, w formie obligacji Brady'ego. Ministerstwo Finansów

Trzy opcje

Porozumienie z 1991 r. przewidywało trzy warianty restrukturyzacji polskiego długu. Zobowiązania w ramach dwóch głównych wariantów (tzw. opcji A i B) stanowiły 99,3 proc. całości zobowiązań wobec Klubu Paryskiego i ich spłacanie zakończone zostało dzisiaj. "Pozostała część długu, o równowartości ok. 118 mln dolarów, w ramach tzw. opcji C (część zobowiązań wobec Japonii) spłacana będzie zgodnie z harmonogramem do 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Klub Paryski to nieformalna grupa najbogatszych krajów świata, która zajmuje się usługami finansowymi, przede wszystkim restrukturyzacją i umarzaniem długów krajów.

Miliardy do spłacenia

Jak wynika z najnowszych publikacji MF, w styczniu 2009 r. zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa wynosiło ponad 46,35 mld dol.

Oprócz długu wobec Klubu Paryskiego Polska miała do spłaty prawie 8,95 mld dol. wobec międzynarodowych instytucji finansowych. 2,7 mld dol. jesteśmy winni Bankowi Światowemu, 5,9 mld dol. Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, 328,5 mln dol. Bankowi Rozwoju Rady Europy i 135,5 mln dol. pozostałym instytucjom.

Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wyniosło w styczniu 122,57 mld dol., a suma długów krajowych i zagranicznych - 168,93 mld dol.

Źródło: PAP