Spłacasz sumiennie? Rząd może ci pomoże

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Rządzący chcą ulżyć kredytobiorcom

Ponad 100 tys. rodzin, które borykaja się z kredytami z tzw. "starego portfela" będzie miało umorzone odsetki. Chodzi o kredyty zaciagnięte przed 1992 rokiem przez spółdzielnie mieszkaniowe, które musieli później spłacać ich członkowie. To inicjatywa poselska, poparta już wstępnie przez rząd.

Poselski projekt nowelizacji ustawy ustawy z 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, zakłada że kredytobiorcom, którzy przez 20 lat regularnie spłacają długoterminowe kredyty mieszkaniowe, po tym okresie będą umorzone odsetki wobec banków.

Ustawa dotyczy pomocy państwa w spłacie długoterminowych 40-60-letnich kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do 31 maja 1992 r., które później spłacali członkowie spółdzielni. W latach 90. nastąpiła zmiana warunków kredytowania budownictwa, spowodowana urynkowieniem gospodarki. Wiele rodzin, które spłacały kredyty mieszkaniowe zostało dodatkowo obciążonych odsetkami naliczonymi przez banki. W rezultacie narosły one tak bardzo, że przekroczyły nawet kilkakrotnie koszty budowy. W ten sposób powstały nieściągalne długi, których wyegzekwowanie jest trudne.

Rząd za, ale później

Jak wyjaśniał poseł sprawozdawca Tadeusz Kopeć (PO), jeden z przepisów zakłada umorzenie kredytobiorcom 50 proc. skapitalizowanych odsetek pod warunkiem, że przez 20 lat regularnie spłacali kredyt. Środki na pokrycie należności dla banków mają pochodzić z budżetu państwa. Kopeć zaznaczył, że dla większości kredytobiorców ten 20-letni okres spłaty długu upływa w 2017 roku.

Wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński poparł projekt w imieniu rządu, ale zaznaczył, że jest przeciwny wprowadzeniu zmian zwiększających wydatki budżetu w 2010 roku i proponuje ich wprowadzenie w 2012 roku. - Poselska inicjatywa wychodzi na przeciw oczekiwaniom społecznym. Proponowane zmiany mogłyby przyczynić się do wzrostu zainteresowania kredytobiorców dokonywaniem spłat zadłużenia na preferencyjnych warunkach - mówił Dziekoński. Dodał, że jednak należy spodziewać się wzrostu wydatków budżetowych na wykup skapitalizowanych odsetek.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24