Spada bezrobocie

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Zatrudnienie w pierwszym póroczu wzrosło o 3,3 proc.

Bezrobocie spadło w czerwcu do 9,6 proc. z 10 proc. w maju - ogłosił Główny Urząd Statystyczny. I będzie spadało nadal - twierdzi wiceprezes GUS Janusz Witkowski.

W ciągu pierwszego półrocza liczba pracujących zwiększyła się o 3,3 proc. Wydajność pracy w przemyśle w tym okresie była o 5,0 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2007 roku, ale wynagrodzenie brutto wzrosło dwa razy więcej, o 10,9 procent.

Dlaczego spada bezrobocie? - Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy. Większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, ze względu na rejestrację osób kończących szkoły - podał GUS. W końcu czerwca do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż w maju i więcej niż przed rokiem. W ostatnim okresie wzrósł udział bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej, natomiast zmalał odsetek osób oczekujących na pracę powyżej 1 roku - napisał GUS w komentarzu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca wyniosła 1.455,3 tys. była niższa niż przed miesiącem o 70,3 tys. osób (tj. o 4,6 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 439,7 tys. (przed rokiem zanotowano spadek o 592,5 tys.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 178,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 10,3 tys. więcej niż w maju 2008 r. i o 5,6 tys. mniej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 136,7 tys. osób, tj. 76,6 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny.

Pracodawcy zwalniają

W czerwcu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 104,6 tys. ofert pracy (tyle samo co przed miesiącem, zaś mniej niż przed rokiem).

Z danych na koniec czerwca 2008 r. wynika, że 147 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 10,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 700 osób (przed rokiem odpowiednio 112 zakładów zgłosiło zwolnienia 7,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego tysiąc osób).

Polacy nadal dużo i chętnie kupują. Sprzedaż w sklepach detalicznych w czerwcu wzrosła o 14,2 procent w porównaniu z czerwcem 2007 roku. W maju wzrosła o 14,9 proc.

Wiceprezes GUS optymistycznie

- Bezrobocie będzie w kolejnych miesiącach spadać wolniej niż do tej pory - ocenia wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Janusz Witkowski.

- Wyhamowanie bezrobocia będzie przebiegało wolniej niż do tej pory. Nie będziemy widzieć tak silnych spadków, jak dotychczas - powiedział.

Witkowski dodał, że obecnie możliwości ograniczania bezrobocia są mniejsze. Jego zdaniem wśród osób zarejestrowanych jest coraz więcej tych, którzy niechętnie podejmują pracę.

W czwartek minister pracy Jolanta Fedak powiedziała, że stopa bezrobocia na koniec tego roku może wynieść 9,4-9,5 proc. Rząd spodziewa się stopy bezrobocia w lipcu na poziomie 9,5 proc.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24