Słowacja oddala się od euro?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Słowacja chciała przyjąć euro w 2009 roku

Zbyt szybko rosnące ceny u naszych południowych sąsiadów mogą oddalać perspektywę przyjęcia przez nich wspólnej waluty. - Istnieje duże ryzyko, że Słowacji nie uda się przyjąć euro w 2009 roku - ocenia strateg walutowy rynków wschodzących z State Street Global Markets w Londynie Carlin Doyle.

- Na Słowacji rośnie inflacja i może ona nie spełnić kryteriów niezbędnych do wprowadzenia wspólnej waluty. Jest duże ryzyko, że Słowacy nie przyjmą euro w 2009 roku - mówi Doyle.

Inflacja na Słowacji w grudniu 2007 roku była najwyższa od roku i wyniosła 3,4 proc. wobec 3,1 proc. w listopadzie.

Zgodnie z ustalonymi w Maastricht kryteriami członkowski kraj Unii Europejskiej starający się o przyjęcie wspólnej waluty w ciągu roku poprzedzającego akcesję powinien mieć średnią stopę inflacji nie wyższą niż 1,5 punktu procentowego od pułapu wyznaczonego przez średni poziom inflacji obliczony dla trzech państw o najniższej inflacji w całej Wspólnocie.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24