Skarb wciąż głodny pieniędzy

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huRząd sięga po pieniądze nie tylko z PKO BP

Do państwowej kasy z dywidend spółek Skarbu Państwa za 2008 rok wpłynęło dotychczas 2,6 mld zł - powiedział wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz. Przypomniał, że tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje dochody z dywidend w wysokości około 7 miliardów złotych.

- Przed nami jeszcze m.in. dywidenda z PKO BP oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Myślę, że plan przewidziany na 2009 rok powinien być zrealizowany. Całość procesu idzie zgodnie z planem - stwierdził wiceszef resortu skarbu.

Pod koniec czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku netto za 2008 rok w wysokości 1 mld zł. Zgodnie z propozycją Skarbu Państwa dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 września.

Z kolei pod koniec lipca walne zgromadzenie akcjonariuszy GPW zdecydowało o wypłacie 506 mln zł dywidendy. Jej wypłata będzie możliwa po wejściu w życie znowelizowanej we wrześniu zeszłego roku ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta.

Mniej na reprywatyzację

Projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji autorstwa resortu skarbu powinien trafić pod koniec września do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a w październiku pod obrady rządu - zapowiedział jednocześnie wiceminister Leszkiewicz.

Według jego zapowiedzi, projekt przewiduje zmniejszenie wpływów do Funduszu Reprywatyzacji oraz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców odpowiednio do 1,5 proc. i 3 proc. przychodów uzyskanych z prywatyzacji w latach 2010-2011. Z Funduszu Reprywatyzacji Skarb Państwa wypłaca środki na zaspokojenie roszczeń dawnych właścicieli i spadkobierców. Z kolei pieniądze z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców trafiają na ratowanie i restrukturyzację firm.

- Jesteśmy w stanie zmniejszyć odpisy na te Fundusze; wpływy z prywatyzacji, które trafią do nich w latach 2010-2011 będą wystarczające. Fundusze na tym nie stracą, a zyska budżet państwa poprzez zwiększenie dochodów i zmniejszenie deficytu budżetowego - stwierdził Leszkiewicz.

- Nie chodziło nam o to, by pozbawiać Fundusze pieniędzy, tylko o utrzymanie na obecnym, wystarczającym poziomie ich finansowania - zapewnił. ZMniejszenie odpisów ma mieć charakter czasowy.

Według projektu odpis na Fundusz Reprywatyzacji zostanie zmniejszony z obecnych 5 proc. do 1,5 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w każdej skomercjalizowanej spółce. Dodatkowo w okresie od 2011 do 2012 r. ma być odprowadzana obowiązkowo do budżetu nadwyżka Funduszu.

W latach 2010-2011 do Funduszu ma trafić z prywatyzacji ok. 600 mln zł na pokrycie zobowiązań państwa, a zmniejszenie odpisu na ten Fundusz oznacza zwiększenie wpływów do budżetu w tym czasie o około 2,4 mld zł.

Ponadto projekt przewiduje zmniejszenie wpływów z prywatyzacji z dotychczasowych 15 proc. do 3 proc., które trafią do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. To spowoduje - jak podkreślają autorzy projektu - wzrost wpływów do budżetu w 2010 r. o około 3 mld zł. Pieniądze z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców trafiają na ratowanie i restrukturyzację firm.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu