Skarb sypnie groszem na biznes dla bezrobotnych

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Ministerstwo pracy przygotowuje zmiany dla bezrobotnych chcących założyć własną firm.

Już wkrótce bezrobotni, którzy zamierzają otworzyć własną firmę, będą mogli liczyć na dwukrotnie większą niż obecnie dotację od państwa. Teraz mogą liczyć najwyżej na 13 tysięcy złotych wsparcia.

Jedną ze zmian w przygotowywanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia jest znaczące podwyższenie dotacji na start. - Urzędy pracy sygnalizują, że 13 tys. zł., na które osoby zakładające własny biznes mogą liczyć, to zbyt mało - mówi Jolanta Fedak, minister pracy. - Dotacja może wzrosnąć nawet dwukrotnie - dodaje.

Środki na ten cel mają pochodzić z Funduszu Pracy. To fundusz celowy, powstający ze składek opłacanych przez pracodawców za każdego zatrudnionego. Dzięki szybkiemu wzrostowi wynagrodzeń w 2007 r. do Funduszu Pracy napłynęło ponad 8 miliardów złotych, co zaowocowało 2 mld zł nadwyżki w jego kasie. Ministerstwo chce również sięgnąć po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na stworzenie programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób, które przeszły na wcześniejsze emerytury. - Przygotowujemy nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia, kodeksu pracy i innych ustaw regulujących rynek pracy - dodaje minister Fedak. Środki skierowane będą też na m.in. na dofinansowanie pomocy w przekwalifikowaniu bezrobotnych.


Źródło: The Wall Street Journal.Polska, Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: TVN24