Skarb Państwa zmienia prezesa PKO BP

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Jerzemu Pruskiemu nie będzie dane świętować kolejnych rocznic PKO BP

Rada Nadzorcza PKO BP odwołała ze stanowiska prezesa Jerzego Pruskiego oraz Tomasz Mironczuka, wiceprezesa odpowiedzialnego za inwestycje banku - dowiedziała się nieoficjalnie "Rzeczpospolita". Pełniącym obowiązki prezesa został Wojciech Papierak.

Informacje "Rz" potwierdziła Joanna Schmid, wiceminister skarbu, nadzorująca PKO BP. - Współpraca między zarządem a radą nadzorczą nie układała się dobrze. Resort skarbu jako akcjonariusz wystąpił do zarządu o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z punktem dotyczącym zmian w składzie zarządu, ale miało się ono odbyć dopiero w przyszłości - najprawdopodobniej w sierpniu. Jednak rada nadzorcza podjęła taką decyzję wcześniej - mówi "Rz" Joanna Schmid.

- Teraz spółką pokieruje p.o. prezesa, a następca Jerzego Pruskiego zostanie wybrany w konkursie - dodała w wypowiedzi dla "Rzeczpospolitej". Według jej zapowiedzi, nowy prezes zostanie wyłoniony w konkursie.

Powrót starego kandydata?

W ubiegłym tygodniu odbyło się walne zgromadzenie PKO BP, przed którym Rada Nadzorcza rekomendowała nieudzielenie absolutorium Pruskiemu oraz Mirończukowi. Ostatecznie zostało ono udzielone całemu zarządowi. Rozbieżności stanowisk zarządu i rady uwidoczniły się też w kwestii podziału dywidendy za 2008 rok: zarząd wnioskował wypłatę 3 miliardów złotych, jak chciał tego minister skarbu, rada zaś była przeciw. Ostatecznie główny właściciel, czyli Skarb Państwa, zadowolił się miliardową dywidendą.

Według medialnych spekulacji nowym prezesem PKO BP mógłby zostać Sławomir Lachowski, były prezes BRE Banku, twórca potęgi jego detalicznego ramienia - mBanku.

Jako kandydat do fotela w PKO BP był on wymieniany już rok temu, ale sprawa ucichła po tym, jak okazało się, że współpracował on z wywiadem PRL.

Skarb Państwa ma ok 51 proc. udziałów w banku.

Krótka historia prezesa PKO BP

PKO BP ma problem ze swoimi prezesami od września 2006 roku, kiedy to po czterech latach z tego stanowiska zrezygnował Andrzej Podsiadło. Od tego czasu zaczął się okres konkursów na szefa banku i rządów p.o. prezesów. Do 10 stycznia 2007 roku obowiązki prezesa pełnił Sławomir Skrzypek, który ustąpił po wybraniu go na prezesa Narodowego Banku Polskiego (powierzenie mu funkcji prezesa PKO BP uniemożliwiał brak formalnych kompetencji). Potem funkcję p.o. prezesa banku pełni przewodniczący rady nadzorczej Marek Głuchowski. 11 kwietnia nowym p.o został Rafał Juszczak (jako członek rady nadzorczej Głuchowski nie mógł pełnić tej funkcji dłużej). 21 czerwca 2007 roku Jusczak objął funkcję prezesa. Pokierował bankiem niecały rok. Nowa rada nadzorca 20 maja mianowała Jerzego Pruskiego, byłego wiceprezesa NBP, nowym p.o. prezesa, a 16 czerwca - prezesem.

Urodzony w 1959 roku Pruski ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. W 1989 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest specjalistą w dziedzinach makroekonomii, teorii polityki makroekonomicznej, finansów i bankowości. Jerzy Pruski uważany był za "człowieka" byłego prezesa NBP Leszka Balcerowicza, za którego kadencji był wiceprezesem banku centralnego. Zrezygnował z tej funkcji, gdy kadencja Balcerowicza zakończyła się, a jego miejsce zajął Sławomir Skrzypek.

Źródło: "Rzeczpospolita"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24