Skarb nie pożywi się miliardami z PZU

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Trudno sięgnąć po pieniądze z PZU...

Zysk PZU SA na kapitał zapasowy spółki - zdecydowało walne zgromadzenie akcjonariuszy. Skarb Państwa musi więc powściagnąć swój apetyt na miliardy ubezpieczyciela, przynajmniej na razie. Szans na ich uszczknięcie nie ma do czasu zawarcia ugody z Eureko.

Zysk netto PZU wyniósł za rok 2008 ponad 3 mld 26 mln zł. Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia niemal całość ma zasilić kapitał zapasowy spółki. Tylko niewielka część - 21 mln zł - trafi na zakładowy fundusz socjalny.

Przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o nierozpatrywanie punktu dotyczącego podziału zysku pochodzącego z kapitałów zapasowych z zysków z lat ubiegłych. Z tej puli mogłoby być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy łącznie ok. 8,8 mld zł. Wniosek został przyjęty przez WZA.

Wniosek SP dotyczył również tego, by nie rozpatrywać punktu ws. udzielenia absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej PZU za 2006 r. WZA przyjęło ten wniosek przy głosach przeciwko m.in. ze strony Eureko.

WZA podjęło też uchwałę ws. przyznania nagrody rocznej prezesowi zarządu PZU Andrzejowi Klesykowi w wys. ponad 55,8 tys. zł brutto oraz udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu PZU.

We wtorek wieczorem resort skarbu poinformował, że chce do końca września przedłużyć negocjacje z Eureko w sprawie PZU, a brak wypłaty dywidendy nie przeszkodzi rozwiązaniu tego sporu.

- Jesteśmy praktycznie na finiszu. To jest taka długa ostatnia prosta, gdzie widać metę, ale jest jeszcze kilka kwestii, które musimy negocjować. Musimy jeszcze poszukiwać pewnych rozwiązań prawnych. Stąd wydaliśmy wspólny uzgodniony komunikat z Eureko, że te negocjacje mogą doprowadzić do ugody, że warto dać sobie czas. Mamy takie rozwiązania, które pozwolą, gdy dojdzie do ugody, wypłacić dywidendę specjalną, nie wypłacając jej w dniu dzisiejszym, czyli na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - zaznaczył minister skarbu.

- Negocjacje prowadzę zgodnie z pierwotnym strategicznym założeniem, że dopóki nie będę widział jednoznacznie pełnego interesu Skarbu Państwa w tej ugodzie, to jej nie będzie - dodał.

Wcześniej 30 czerwca, Skarb Państwa wniósł o przerwanie rozpoczętego wtedy WZA PZU, tłumacząc to trwającymi negocjacjami z Eureko w sprawie zakończenia wieloletniego sporu. Częścią umowy między Skarbem Państwa a Eureko ma też być decyzja o podziale zysku netto PZU, nie wypłacanego akcjonariuszom przez ostatnie lata.

Skarb Państwa ma 55,09 proc. akcji PZU, zaś Eureko 32,12 proc.; resztę akcji spółki posiadają drobni akcjonariusze.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24