Senat ma 11 poprawek do budżetu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Senat przyjął poprawki do budżetu

Senat zgłosił 11 poprawek do ustawy budżetowej na 2012 rok. Uzyskały one wcześniej pozytywną opinię senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej głosowało 64 senatorów, 30 było przeciw, a żaden nie wstrzymał się od głosu. Senat odrzucił natomiast 180 poprawek zgłoszonych przez senatorów opozycji.

Spośród przyjętych poprawek są m.in. te zaproponowane przez Kazimierza Kleinę (PO) i Bogdana Borusewicza (PO). Pierwsza z nich przewiduje obcięcie o 500 tys. zł wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz o 300 tys. zł Krajowej Rady Sądownictwa; pieniądze te przeznaczenie zostałyby na dofinansowanie archiwistyki społecznej. Druga przewiduje przesunięcie 2 mln zł z rezerwy celowej związanej z programem współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na "sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej", gdzie pojawi się nowy rozdział pt. "pomoc zagraniczna".

Inne ważna poprawka upoważnia ministra finansów do udzielenia ze środków budżetowych pożyczki w wysokości 1 mld zł (w ustawie jest kwota 500 mln zł) na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku Gospodarstwa Krajowego. Kolejna zakłada przesunięcie z MSZ do Senatu 23 mln zł na opiekę nad Polonią.

Do podpisu w marcu

Ustawa budżetowa zakłada, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mln zł, wydatki państwa wyniosą nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł.

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem izba wyższa musiała podjąć decyzję ws. ewentualnych poprawek do 21 lutego. Będą one poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu 29 lutego - 2 marca 2012 r., a 6 marca 2012 r. ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24