Sejm uchwalił zmiany w emeryturach. Kaczyński: największy przekręt ćwierćwiecza

Najnowsze

Aktualizacja:

Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym. Za głosowało 232 posłów, przeciw 216, jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej, podczas dyskusji na temat zmian w OFE, opozycja ostro atakowała twórców ustawy. Do ostrej wymiany zdań doszło też między Januszem Palikotem a Leszkiem Millerem.

Zanim Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy o OFE w całości, na sali rozgorzała gorąca dyskusja nad przyjęciem zmian w ustawie o OFE. W pewnym momencie marszałek Ewa Kopacz ogłosiła nawet przerwę w obradach z powodu "gorącej atmosfery" i zwołała konwent seniorów.

Posłowie dyskutowali nad tym, czy tryb pracy nad ustawą jest zgodny z konstytucją. Ryszard Kalisz przypomniał, że każda ustawa uchwalana jest w trzech czytaniach. – Trybunał Konstytucyjny mówił o tym wielokrotnie. Zmiana dokonana przez PO na Komisji Finansów jest niezgodna z konstytucją – podkreślał.

Liderzy opozycji nie tylko atakowali twórców ustawy, ale też kłócili się między sobą. Janusz Palikot (Twój Ruch) wysyłał Leszka Millera (SLD) "między barany z Samoobrony". W odpowiedzi Miller zacytował aforyzm Juliana Tuwima: "Próżnoś repliki się spodziewał, Nie dam ci prztyczka ani klapsa. Nie powiem nawet pies cię je**ł, bo to mezalians byłby dla psa".

Kaczyński krytykuje

Przed przerwą w obradach głos zabrał m.in. Jarosław Kaczyński (PiS). - OFE to największy przekręt w Polsce ostatniego ćwierćwiecza - powiedział prezes PiS. Jego zdaniem zmiany doprowadzą do ogromnego zadłużenia się państwa.

- Wiele milionów Polaków zostało przekonanych wielką kampanią medialną o tym, że ta zmiana będzie prowadziła do wzrostu emerytur. Ci, którzy wprowadzali tę ustawę (dotyczącą OFE - red.) wiedzieli, że będzie odwrotnie, a to przeświadczenie nie zostało ostatecznie wycofane - dodał Kaczyński.

Według niego opinia publiczna nie została poinformowana o "strukturze prawnej, w której będą się znajdowali". - To jest, mówiąc w pewnym skrócie, struktura lwiej spółki - jedna strona ma zobowiązania, a druga ma prawa. Ludzi zobowiązani są do płacenia, egzekwowane jako danina publiczna, a zobowiązania OFE zostały zarysowane enigmatycznie - ocenił lider PiS.

Nawiązując do obecnego projektu zmian w OFE podkreślił, że "powstała sytuacja, w której możliwe są roszczenia odszkodowawcze, w sytuacji, gdyby władza chciała ochronić obywateli przed tym wielkim nadużyciem, tym oszustwem, roszczenia ze strony OFE".

Spięcie na lewicy

Janusz Palikot (Twój Ruch) zarzucał byłym premierom Jarosławowi Kaczyńskiemu i Leszkowi Millerowi to, że w czasie, gdy kierowali rządami, niczego w sprawie OFE nie zrobili.

W odpowiedzi Leszek Miller (SLD) powiedział, że lobbyści przeznaczyli na działania związane z OFE ponad 11 mln zł. – W tym kontekście nie dziwi wystąpienie posła Palikota - zauważył były premier.

Jedna poprawka znosi wszystkie wcześniejsze

Sejmowa komisja finansów opowiedziała się w czwartek za poprawką do projektu zmian w systemie emerytalnym, która nadaje całemu tekstowi noweli nowe brzmienie. W efekcie wszystkie poprawki zgłoszone wcześniej (w tym 999 poprawek zgłoszonych przez Solidarną Polskę) stały się bezprzedmiotowe.

Jak tłumaczył podczas obrad komisji poseł Jakub Szulc (PO), poprawka ta mówi m.in. o dokonaniu zmian dotyczących stworzenia "podstawy prawnej umożliwiającej OFE przekazywanie do ZUS informacji o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe." Analogiczna zmiana ma dotyczyć informacji o osobach, które do 30 października 2014 r. osiągną wiek niższy o mniej niż 10 lat od wieku emerytalnego.

Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym przewiduje m.in., że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość do ZUS, na specjalne subkonto. Każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Składki pozostałych osób będą ewidencjonowane wyłącznie na subkoncie w ZUS.

Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. W te papiery, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie będą mogły już inwestować.

Pobierana przez fundusze maksymalna opłata od składki spadnie z 3,5 do 1,75 proc. Obniżona będzie również opłata pobierana przez ZUS za przekazywanie składek do OFE - z 0,8 do 0,4 proc. Przewidziano także wprowadzenie zachęt do oszczędzania na dodatkową emeryturę w tzw. trzecim filarze. Wprowadzona zostanie zryczałtowana stawka podatkowa dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), która wyniesie 10 proc. Dochód, który jest przekazywany na IKZE, pozostanie, tak jak to jest obecnie, zwolniony z podatku.

Autor: Klim//gak / Źródło: PAP, TVN24