Sejm rozliczył rząd z budżetu 2009

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
PAPZa przyjęciem sprawozdania rządu głosowało 228 posłów

Sejm przyjął w czwartek sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielił rządowi absolutorium za ubiegły rok. Za przyjęciem opowiedziało się 228 posłów, przeciw było 193, a 5 się wstrzymało.

Sejm odrzucił poprawkę i dwa wnioski mniejszości.

Zgłoszona przez PiS poprawka dotyczyła odrzucenia sprawozdania z wykonaniu budżetu za ubiegły rok i nieudzielenia rządowi absolutorium. Wcześniej w czwartek sejmowa komisja finansów publicznych zaopiniowała ją negatywnie.

Czego chciała opozycja

Dwa wnioski mniejszości również zgłoszone były przez posłów PiS. Były one dołączone do sprawozdania komisji. Pierwszy zmierzał do tego, by Sejm nie przyjął sprawozdania i nie udzielił rządowi absolutorium. Wnioskodawcy proponowali, by Sejm zwrócił uwagę na "istotne" nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa. Dotyczyć one miały gospodarki narodowej, obrony narodowej, transportu, KRUS, budżetów wojewodów. Drugi wniosek proponował, by uchwałę o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium rządowi rozszerzyć o zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości.

Co rządowi udało się wykonać

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2009 r. dochody budżetu państwa wyniosły 274,2 mld zł i były o 1,3 mld wyższe od zaplanowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2009 rok. Wyższe niż zakładano dochody, przy niższych o 2,1 mld zł wydatkach (względem zakładanych w ustawie 298 mld zł), spowodowały, że deficyt budżetu państwa wyniósł w 2009 roku mniej niż dopuszczono w ustawie budżetowej i osiągnął 23,8 mld zł. Tym samym był także niższy niż w 2008 roku.

W pierwotnej ustawie budżetowej na 2009 rok przyjęto, że dochody wyniosą 303 mld zł, a wydatki nie więcej niż 321,2 mld zł. Deficyt budżetowy zaplanowano na 18,2 mld zł. W związku z kryzysem finansowym, w styczniu 2009 roku rząd uznał, że konieczne są zmiany w wykonaniu budżetu, z uwzględnieniem wzrostu gospodarczego w 2009 roku w wysokości 1,7 proc. PKB. Rząd podjął decyzję o ograniczeniu wydatków o 17,4 mld zł.

W lipcu zeszłego roku Sejm znowelizował ustawę budżetową. Nowelizacja obniżyła prognozę dochodów o 30,1 mld zł, wydatki zredukowano o 21,1 mld zł, a maksymalny deficyt podniesiono do 27,2 mld zł.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP