Sędzia i prokurator też na emeryturę w wieku 67 lat?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Projekt ustawy emerytalnej dotyczy również sędziów i prokuratorów

Sędzia i prokurator przejdą w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 lat, przy czym ich wiek emerytalny będzie podwyższany stopniowo, tak jak pozostałych kobiet i mężczyzn - zakładają rządowe propozycję zmian emerytalnych.

Opublikowany we wtorek projekt dotyczy nie tylko zmian w emeryturach i rentach z FUS, ale i przepisów emerytalnych, zapisanych w ustawie o prokuraturze oraz w Prawie o ustroju sądów powszechnych.

Dziś sędzia i prokurator przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do uposażenia, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat oraz 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30 lat.

W opublikowanym projekcie proponuje się, aby z prawa do przejścia w stan spoczynku po osiągnięciu 67 lat mogły skorzystać wyłącznie te osoby, które wymagane warunki spełnią do 31 grudnia 2017 roku.

Jak oświadczył we wtorek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk, "projekty ustaw, dotyczące podniesienia wieku emerytalnego oraz emerytur grup uprzywilejowanych powinny trafić z rządu do Sejmu w ciągu miesiąca, może będzie to nieco później".

Przedział wiekowy

Nowe przepisy, dotyczące stopniowego podwyższania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do jednakowego poziomu 67 lat miałyby zastosowanie do młodszych sędziów i prokuratorów. Dotyczyłoby to kobiet, które urodziły się w okresie od 1949 r. do 30 września 1973 r. oraz mężczyzn, którzy urodzili się w okresie od 1949 r. do 30 września 1953 r.

Kobiety będące sędziami lub prokuratorami, które urodziły się w okresie 1949 - 30 września 1973 r., przechodziłyby w stan spoczynku w wieku 65 lat, jeżeli wiek ten osiągną przed 1 stycznia 2033 r. Potem stopniowo, co kilka miesięcy, wydłużany byłby o jeden miesiąc wymagany wiek emerytalny. W wieku 66 lat mogłyby przejść w stan spoczynku kobiety, które ten wiek ukończą przed 1 stycznia 2037 r. Natomiast w wieku 67 lat przechodziłyby w stan spoczynku panie, które osiągną ten wiek 1 września 2040 r. lub później.

Z kolei mężczyźni, którzy urodzili się w okresie 1949-30 września 1953 r., przeszliby w stan spoczynku w wieku 65 lat i 5 miesięcy, ale pod warunkiem, że wiek ten osiągną przed 1 września 2014 r. W wieku 66 lat mogliby przejść w stan spoczynku panowie, którzy wiek ten ukończą przed 1 stycznia 2017 r. Natomiast w wieku 67 lat przechodziliby w stan spoczynku ci sędziowie i prokuratorzy, którzy wiek ten osiągną 1 września 2020 r. lub później.

Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie od 1948 r. do 31 marca 1948 r. wynosiłby co najmniej 65 lat i miesiąc. Panowie, którzy urodzili się między 1 kwietnia 1948 r., a 30 czerwca 1948 r., aby przejść w stan spoczynku, musieliby mieć ukończone 65 lat i dwa miesiące, a urodzeni między 1 lipca 1948 r. a 30 września 1948 r. w wieku co najmniej 65 lat i trzech miesięcy. Z kolei mężczyźni urodzeni między 1 października 1948 r. a 31 grudnia 1948 roku musieliby mieć ukończone co najmniej 65 lat i 4 miesiące.

PROJEKT USTAWY O EMERYTURACH

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY O EMERYTURACH

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24