Santander rozczarowuje wynikami

Najnowsze

TVN24Na placówkach AIG Polska będą montować nowe szyldy

Największy bank eurolandu i przyszły właściciel BZ WBK rozczarował. Santander wypracował w 9 pierwszych miesiącach tego roku nieco ponad 6 miliardów euro zysku netto, a to o czterysta milionów mniej od prognoz analityków. Zysk banku spadł rok do roku o prawie 1/10, a w III kwartale o 26 proc.

Na zyskach Santandera zaciążyło 470 milionów euro, jakie musiał odpisać w związku z nowymi zasadami wprowadzonymi przez Bank Hiszpanii. Santanderowi zaszkodził też wzrost wartości złych kredytów - na koniec września ich odsetek stanowił 3,42 procent całego portfela wobec 3,37 procent na koniec czerwca.

Zgoda na przejęcie AIG w Polsce

Wczoraj podano, że polska Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie Santander Consumer Bank i AIG Bank Polska, co nastąpi poprzez przeniesienie majątku AIG Banku na Santandera.

Już w maju tego roku KNF zezwoliła Banco Santander z Hiszpanii na wykonywanie za pośrednictwem Santander Consumer Bank prawa do 75% i więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy AIG Bank Polska.

W lipcu ub.r. Santander Consumer Finance i American International Group postanowiły połączyć działalność consumer finance w Polsce, prowadzoną przez Santander Consumer Bank Polska i AIG Bank Polska. Transakcja miała zostać przeprowadzona w formie wymiany akcji - Santander obejmie 70% udziałów w połączonej spółce, a AIG pozostałe 30%. Santander będzie zarządzał powstałą spółką.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24