Sąd zdecydował: Braun prezesem TVP

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24TVP ma znów poprawnie zarejestrowane władze

Sąd zarejestrował nowe władze TVP. Jako p.o. prezes od wczoraj widnieje w KRS Juliusz Braun. Do rejestru wpisano także nowy skład rady nadzorczej i zawieszenie trzech członków zarządu Romualda Orła, Przemysława Tejkowskiego i Pawła Palucha.

O wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Wojciech Małek.

Juliusz Braun, zgodnie z decyzją rady nadzorczej został wpisany do KRS jako członek RN, oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa do dnia 15 kwietnia 2011 r.

Zarejestrowany statut

Biuro prasowe TVP podało z kolei, że sąd rejestrowy wpisał też nowy statut TVP, który odzwierciedla przepisy znowelizowanej Ustawy o radiofonii i telewizji.

Od momentu wejścia w życie nowej ustawy (4 września 2010) oba dokumenty były niespójne. Statut telewizji mówił np., że zarząd TVP liczy od jednego do pięciu członków, podczas gdy nowa ustawa mówi maksymalnie o trzech członkach. Różnice w liczebności dotyczyły też m.in. składu rady nadzorczej oraz sposobu powoływania i odwoływania zarządu TVP. Teraz oba dokumenty ujednolicono.

Sądowa porażka starych władz

Wpisanie nowych władz TVP do KRS oznacza, że sąd nie podzielił prawnych wątpliwości, co do legalności powołania p.o. prezesa Juliusz Brauna. Podnosili je członkowie byłych władz TVP: zawieszony obecnie prezes Romuald Orzeł oraz członkowie dawnej rady nadzorczej: Bogusław Szwedo i Krystyna Pawłowicz.

Jak podała w czwartek "Rzeczpospolita" wszystkie trzy wnioski zostały oddalone, sąd stwierdził bowiem, że kwestionujące wybór osoby "nie są uprawnione do składania takich wniosków, w związku z czym w ogóle ich nie rozpoznawał". Nieuprawnienie do składania wniosków wynika z faktu, że żadna ze składających je osób nie zasiada obecnie we władzach spółki.

"Rz" przypomina, że Orzeł, Szwedo i Pawłowicz kwestionują legalność nowych władz TVP, ponieważ mają wątpliwości, czy Braun spełnia wymogi uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24