Sąd ujął się za kredytobiorcami

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24.plNykredit już nowych kredytów nie udziela

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygrał sądową sprawę z bankiem Nykredit: sąd ochrony konkurencji uznał za niedopuszczalne żądanie prowizji za przedterminową spłatę wtedy, gdy to bank wypowiedział umowę klientowi. Nykredit był niewielkim na polskim rynku bankiem, dziś już nie udziela nowych kredytów.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolony jeden z zapisów w umowach o kredyt hipoteczny banku Nykredit. To już trzecia wygrana sprawa sądowa z kilku skierowanych przez UOKiK przeciwko bankom w ostatnich miesiącach.

Chodziło o sytuację, w której w przypadku wypowiedzenia umowy przez bank, żądano od konsumenta do uiszczenia dodatkowej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, takie działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interesy konsumentów, ponieważ stosuje się wobec nich podwójną sankcję.

Sąd podzielił te argumenty, przypominając, że jeżeli to konsument podejmuje decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu, wiąże się ona zazwyczaj ze standardowo pobieraną prowizją, która ma zrekompensować bankowi utratę odsetek w związku z krótszym okresem kredytowania. Jednakże żądanie dodatkowej opłaty w sytuacji, gdy instytucja finansowa rozwiązuje kontrakt jest niedozwolone.

Zakwestionowane postanowienie, po uprawomocnieniu wyroków, zostanie wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych, co uniemożliwi jego stosowanie przez inne instytucje. Jeśli przedsiębiorcy mimo to usiłowaliby je stosować, to UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.

Obecnie w rejestrze zawierającym ponad 1500 niedozwolonych klauzul - 93 dotyczy usług finansowych.

Polski Nykredit jest oddziałem największego duńskiego banku hipotecznego Nykredit Realkredit A/S. W naszym kraju zajmował się wyłącznie udzielaniem kredytów, działając za pośrednictwem sieci agentów i brokerów. W połowie listopada zeszłego roku ogłosił o wstrzymaniu udzielania kredytów hipotecznych, obsługuje jedynie te udzielone wczesniej.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl