Rzecznik pyta TV Puls o zwolnionych dziennikarzy

TVN24 Biznes

Aktualizacja:

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do TV Puls o przedstawienie stanowiska w sprawie zwolnienia zespołu realizującego programy informacyjne tej stacji. Kochanowski dziwi się, że nastąpiło to w momencie, gdy zaczęła rosnąć oglądalność czołowego programu informacyjnego stacji - "Puls raportu".

Po rozwiązaniu w połowie lipca działu informacyjnego TV Puls stacja ma przeprowadzić zwolnienia grupowe. Nie ogłoszono jeszcze oficjalnie rozmiaru zwolnień, ale wg nieoficjalnych informacji dziennikarze już odchodzą z pracy za porozumieniem stron. RPO chce, by prezes TV Puls przedstawił stanowisko w tej sprawie oraz informację o podejmowanych działaniach, związanych z należytym zabezpieczeniem praw osób objętych zwolnieniami grupowymi.

Dobra płaca nie zawsze popłaca?

RPO przypomina w liście do prezesa TV Puls Dariusza Dąbskiego, że wpłynęło do niego wystąpienie prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krystyny Mokrosińskiej w tej sprawie.

- W wystąpieniu Stowarzyszenie zwraca uwagę, że "TV Puls dzięki pracy tego zespołu, którego programy cieszyły się najwyższą w stacji oglądalnością uzyskała ostatnio koncesję na rozszerzenie nadawania programów w kolejnych czterech dużych aglomeracjach. Zdumiewa więc fakt, że w tym momencie zespół i program przestały być potrzebne" - napisał Kochanowski.

Podkreślił, że zdaniem SDP nastąpiło nadużycie praw właściciela i działanie na niekorzyść dziennikarzy, a powyższa decyzja stanowi niebezpieczny precedens, który jako pozostający w zgodzie z prawem może być jednak w przyszłości powodem ograniczenia dziennikarskiej niezależności i pozostawać w sprzeczności z etyką działania właścicieli i zarządzającymi mediami.

Rosnący Puls

Gdy w czerwcu 2006 roku kontrolowana przez Ruperta Murdocha News Corporation stała się mniejszościowym udziałowcem TV Puls, stacja postarała się o zmianę warunków koncesji, która do tej pory uniemożliwiała jej działalność komercyjną.

W styczniu 2007 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmieniła koncesję Pulsu z wyspecjalizowanej, stanowiącej, że 70 proc. czasu antenowego TV Puls muszą zajmować audycje i przekazy społeczno-religijne, na uniwersalną. Decyzję tę zaskarżyła do KRRiT Grupa TVN, oceniając, że zmiana koncesji odbyła się z "rażącym naruszeniem prawa".

Na początku 2008 roku KRRiT rozstrzygnęła na korzyść Pulsu postępowanie w sprawie kilku wolnych nadajników naziemnych, zwiększając tym samym zasięg stacji. Według Pulsu w efekcie zmiany sygnał stacji z nadajników naziemnych dociera w sumie do ok. 11 mln telewidzów.

Źródło: PAP, tvn24.pl