Rzecznik broni niepełno- sprawnych przedsiębiorców

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24RPO: Niepełnosprawni płacą za wysokie skłądki

Rzecznik Praw Obywatelskich ujmuje się za niepełnosprawnymi, którzy dorabiają sobie do renty prowadząc drobne firmy. Od początku roku muszą jak inni przedsiębiorcy sami płacić składki ZUS. - Ich dochody są często niższe niż kwota składki - pisze Rzecznik do rządu.

W piśmie skierowanym do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych RPO zwraca uwagę, że przychody osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą, są niejednokrotnie niższe niż kwota składek, jakie mają zapłacić do ZUS.

Do 1 stycznia 2008 roku składki były opłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obecnie - są refundowane.

W piśmie do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy RPO przyznał, że "osoby te mają prawo do refundacji składek opłaconych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednakże ich sprzeciw budzi forma rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych". Chodzi o to, że składki muszą być najpierw zapłacone w pełnej wysokości do ZUS-u.

Wcześniej refundacji dokonywano w formie bezgotówkowej, tzn. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wykazywały poszczególne kwoty w rozliczeniach bezgotówkowych, jednak nie były zobowiązane do wpłacania tych kwot.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24