Rządowy pomysł na reprywatyzację

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Byli właściciele kamienic szybciej otrzymają rekompensaty

Rząd przyspieszył prace nad prywatyzacją odebranych po wojnie majątków. Do końca kwietnia Ministerstwo Skarbu Państwa opracuje tezy do przepisów, które uregulują procedurę przyznawania rekompensat dla byłych właścicieli - zapowiada "Gazeta Prawna". Określi się też wartość majątku będącego w dyspozycji państwa, z którego można stworzyć fundusz przeznaczony na wypłatę rekompensat.

Rada Ministrów w maju zdecyduje, które założenia do ustawy zostaną przyjęte i staną się podstawą projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Gotowy projekt po konsultacjach międzyresortowych powinien trafić pod obrady rady Ministrów jeszcze w tym roku.

Legislatorzy z resortu Skarbu Państwa mają dwa pomysły na zrekompensowanie skutków naruszeń prawa własności po II wojnie światowej: zwrot majątku w naturze wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a dla pozostałych wypłata rekompensaty; wypłata rekompensaty dla wszystkich właścicieli, bez względu na to, czy jest możliwość zwrotu w naturze.

Ministerstwo Skarbu Państwa nie podjęło jeszcze decyzji w związku z uregulowaniem sprawy tzw. gruntów warszawskich. Przewiduje się, że roszczenia reprywatyzacyjne będą mogli zgłaszać właściciele, współwłaściciele, albo ich spadkobiercy.

RATUSZ ODDAJE DZIAŁKĘ PRZEDWOJENNEMU WŁAŚCICIELOWI

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24