Rządowe Centrum Legislacji: Zmiany w OFE budzą wątpliwości konstytucyjne

TVN24 Biznes

tvn24Zmiany w OFE będą miały duży wpływ na wysokość naszych emerytur

Niektóre zmiany przewidziane w projekcie dotyczącym OFE budzą wątpliwości konstytucyjne - oceniło Rządowe Centrum Legislacji w opinii do projektu. RCL wskazało m.in. na plan wprowadzenia 75 proc. minimalnego limitu inwestycji w akcje.

Chodzi o opublikowany na początku października przez resort pracy projekt, który został poddany konsultacjom społecznym i międzyresortowym.

Projekt niezgodny z konstytucją?

W opinii RCL opublikowanej na stronie internetowej tej instytucji napisano, że część rozwiązań budzi wątpliwości konstytucyjne. Wskazano m.in. na wprowadzenie minimalnego limitu inwestycji w akcje, czy uchylenie przepisów określających ograniczenia w lokowaniu aktywów OFE w określone kategorie lokat. Legislatorzy wskazali, że mogą być one niezgodne z wywodzoną z art. 2 i 67 konstytucji zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Wątpliwości RCL budzą też zasady przekazywania obligacji skarbowych z portfeli OFE do ZUS i kwestie związane z ich umarzaniem. "Zastrzeżenia natury konstytucyjnej budzi także 3-miesięczny termin na złożenie przez członka OFE oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE (...), ponieważ w tym terminie nie będzie możliwe podjęcie decyzji w przedmiocie wyboru członkostwa w OFE w sposób świadomy i w oparciu o adekwatne informacje o funduszu" - ostrzega RCL. Według legislatorów dane o dotychczasowej działalności funduszy nie będą miarodajne, gdyż nie uwzględnią danych wynikających ze zmian, które nastąpią po wejściu w życie ustawy.

RCL krytykuje zakaz reklam dla OFE

Zdaniem RCL przewidziany w projekcie termin wejścia w życie ustawy na dzień 31 stycznia 2014 r. może też być niezgodny z zasadą odpowiedniego vacatio legis. "Adresaci projektowanych przepisów muszą mieć zagwarantowany odpowiedni czas na zapoznanie się z treścią nowych regulacji i dostosowanie się do nich" - napisało RCL w opinii.

RCL ma także zastrzeżenia do propozycji wprowadzenia zakazu emisji reklam OFE, co miałoby być zagrożone karami grzywny lub więzienia. "Nie wydaje się bowiem, aby jego wprowadzenie dało się uzasadnić występowaniem przesłanek warunkujących możliwość ograniczenia konstytucyjnych wolności lub praw (...). Projektodawca nie wskazał takiej przesłanki" - wyjaśniło RCL.

Wcześniej o zakazie emisji reklam OFE krytycznie wypowiedziała się także Komisja Nadzoru Finansowego.

Zmiany przewidziane w projekcie dotyczącym OFE są bardzo często krytykowane - również ze strony innych członków rządu. W poniedziałek projekt zmian skrytykowało Ministerstwo Skarbu Państwa, które podkreślało negatywne skutki jakie zmiany mogą mieć dla Giełdy Papierów Wartościowych.

Autor: dln//kdj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24