Rządowa pomoc dla ogrodników

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24W maju wymarzło 145 tys. ha sadów

Rząd postanowił o pomocy rolnikom, którym wymarzły uprawy owoców i warzyw na początku maja. Szkody szacowane są na 800 mln zł.

Zgodnie z rządowym planem, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieli dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęską wymarznięcia.

Łączna pomoc nie może przekroczyć 80 proc. kwoty obniżenia dochodu gospodarstwa na skutek wymarznięcia upraw, a na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, np. górskich – 90 proc. tej kwoty.

Program przewiduje także możliwość wydłużenia do 5 lat okresu spłaty kredytów na wznowienie produkcji, zaciągniętych wcześniej w związku ze stratami powstałymi w wyniku tej klęski.

Spłata pozostałych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR może być rolnikom prolongowana zgodnie z postanowieniami umów zawartych przez agencję z bankami kredytującymi.

Źródło: PAP, APTN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24