Rząd zmienia ustawę o VAT. Biznes kręci nosem

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Firmy muszą szykować się na zmianę przepisów

Rząd przyjął we wtorek projekty nowelizacji ustaw podatkowych o VAT, CIT i PIT. Zmiana tej pierwszej budziła do tej pory szczególne niezadowolenie wśród przedsiębiorców.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje uwzględnienie w jej przepisach symboli statystycznych wynikających z nowej, obowiązującej od 2009 roku Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Będą one stosowane do identyfikacji towarów i określania rodzaju świadczonych usług podlegających VAT. Pozwoli to podatnikom na ujednolicenie zasad ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT i dokumentacji statystycznej.

Zlikwidowany ma być załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych z tego podatku. Jego zapisy zostaną przeniesione do treści ustawy o VAT czego wymagają przepisy unijne.

Szkolenie bez VAT tylko z akredytacją

Projekt nowelizacji stanowi też, że z VAT będą zwolnione usługi szkoleniowe i edukacyjne świadczone przez podmioty wpisane do ewidencji prowadzonej przez właściwą dla miejsca ich siedziby, jednostkę samorządu terytorialnego. Mogą to być również podmioty, które uzyskały akredytację na świadczenie usług szkoleniowych i edukacyjnych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Jest to jeden z punktów, który nie podoba się przedsiębiorcom. - Przepisy są źle przygotowane, chaotyczne i niejasne, które spowodują określony chaos na rynku, w szczególności na rynku branży szkoleniowej i edukacyjnej - mówił w poniedziałek przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Rafał Iniewski.

Zwolnieniem z VAT ma być objęte także udzielanie kredytów i pożyczek oraz towarzyszące im usługi pośrednictwa i zarządzania.

Inny z przyjętych przez rząd projektów, dotyczy ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). Dostosowuje on ich przepisy do PKWiU obowiązującej od 2009 roku. Do końca 2010 będzie nadal obowiązywała stara klasyfikacja, z 1997 roku.

Zmiany, dotyczące zarówno VAT, jak i ustaw o PIT oraz CIT, mają wejść w życie od 1 stycznia 2011 roku.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24