Rząd zatwierdził wykonanie zeszłorocznego budżetu

Najnowsze

Aktualizacja:

Rząd podjął uchwałę w sprawie wykonania budżetu państwa za 2010 r. - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Według sprawozdania ministra finansów dochody państwa wyniosły 250 302 781 000 zł, a wydatki 294 893 878 000 zł. W efekcie deficyt wyniósł 44 591 97 000 zł, podczas gdy ustawa budżetowa dopuszczała 52 mld zł.

CIR podało, że dochody budżetu środków europejskich wyniosły 37 mld 708 mln 701 tys. zł, a wydatki - 48 mld 124 mln 677 tys. zł. Budżet środków europejskich zamknął się deficytem 10 mld 415 mln 976 tys. zł.

Rozchody budżetu wyniosły 206 mld 794 mln 321 tys. zł, a na kwotę tę składają się: spłaty krajowych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa (63 mld 540 mln 55 tys. zł), wykup bonów skarbowych (52 mld 216 mln 304 tys. zł), spłata zagranicznych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa (9 mld 149 mln 943 tys. zł), udzielone pożyczki krajowe i zagraniczne (5 mld 881 mln 915 tys. zł), tzw. pozostałe rozchody (66 mld 175 mln 748 tys. zł) oraz środki przechodzące na 2011 r. (9 mld 830 mln 356 tys. zł).

CIR poinformował, że zgodnie ze sprawozdaniem przychody stanowiące źródła pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa sięgnęły 261 mld 801 mln 394 tys. zł.

Na kwotę tę składają się środki pozostające na rachunku budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2009 r. (10 mld 425 mln 416 tys. zł), przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych krajowych i zagranicznych (184 mld 418 mln 984 tys. zł), przychody z prywatyzacji (22 mld 37 mln 122 tys. zł), przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych (7 mld 368 mln 821 tys. zł) oraz przychody z innych tytułów w kwocie 37 mld 551 mln 51 tys. zł.

Źródło: PAP