Rząd zapowiada "Lepszy start" dla młodych

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESMichał Boni, szef doradców premiera

Rząd przygotowuje projekty, które mają pomóc w walce z bezrobociem w Polsce, szczególnie wśród młodych ludzi, pierwszy raz wkraczających na rynek pracy - zapowiedział szef doradców premiera Michał Boni w TVN CNBC Biznes. . Szczegóły mają być gotowe do końca września.

"Lepszy start" ma być programem, który ułatwi ludziom do 30. roku życia start na rynku pracy. Powstanie ze środków już istniejących: unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Funduszu Pracy.

- Stworzyłby jeszcze więcej dobrych narzędzi dla większej rotacji i dynamiki na rynku pracy - powiedział Boni w TVN CNBC Biznes.

Także dla "starych"

Szef doradców zapowiedział, że poza młodymi, rząd chce zająć się także bezrobotnymi, którzy wypadli z rynku pracy, szczególnie w związku z kryzysem.

- Kolejny projekt to "Druga szansa", przeznaczony dla przedsiębiorców, którym z powodu kryzysu się nie udało. (...) Czasem wystarczą usługi doradcze i dostępność do linii kredytowych, często niewielkich, żeby wyciągnąć firmę z kłopotów - dodał.

Bezrobocie problemem

Z danych GUS na koniec czerwca 2009 r. wynika, że 474 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 29,4 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5 tys. osób.

Przed rokiem taką deklarację złożyło 147 zakładów, które zadeklarowały zwolnienie 10,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego - 700 osób. W czerwcu 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 78,9 tys. ofert pracy (przed miesiącem było ich 85 tys., przed rokiem ponad 104 tys.).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2009 stanowili 10,7 proc. ludności aktywnej zawodowo (w maju - 10,8 proc., w czerwcu 2008 r. - 9,4 proc.).

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES