Rząd zajmie się dziś projektem zmian w OFE

Najnowsze

shutterstock.comPolacy będą musieli zdecydować czy wolą oszczędzać w OFE czy ZUS

Rząd zajmie się dziś projektem zmian w systemie emerytalnym, który przewiduje m.in., że przyszli emeryci będą mogli wybierać, czy wolą oszczędzać w OFE, czy w ZUS. Posiedzenie rządu ma zacząć się o godz. 11.

W poniedziałek premier Donald Tusk powiedział podczas konferencji w Pułtusku, że niewykluczone, iż w najbliższy czwartek odbędzie się dodatkowe posiedzenie rządu dedykowane wyłącznie reformie systemu emerytalnego. Dodał, że zwołanie tego posiedzenia w sprawie OFE będzie zależało od poniedziałkowych rozmów z ministrami, którzy przygotowują zmiany.

Z opublikowanego w poniedziałek wieczorem porządku posiedzenia Rady Ministrów wynika, że rząd będzie dyskutował nad emeryturami już dzisiaj.

Zmiany w OFE

W ostatni piątek Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt zmian w OFE, który odbiega od początkowego kształtu; chodzi m.in. o minimalny poziom inwestycji funduszy w akcje. Do końca 2014 r. ma on wynosić 75 proc., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Wcześniejsze propozycje zakładały 75-proc. limit przez dwa lata. Projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mieli cztery miesiące (do 31 lipca 2014 r.) na decyzję, czy chcą, by 2,92 proc. pensji w postaci składki emerytalnej trafiało do OFE. Jeżeli ktoś nie zadeklaruje, że chce oszczędzać w OFE, jego składki automatycznie będą ewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS-ie. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS-ie nie będzie ostateczna. Po dwóch latach, w 2016 r. otworzy się kolejne czteromiesięczne "okienko czasowe" na ewentualną zmianę decyzji w sprawie oszczędzania w OFE lub ZUS-ie. Następne "okienka" będą otwierane co cztery lata. W pierwotnym projekcie zakładano, że na wybór między OFE a ZUS-em przyszli emeryci będą mieli trzy miesiące.

Część aktywów trafi do ZUS

Zdecydowano, że część obligacyjna aktywów zgromadzonych w OFE ma zostać przekazana do ZUS-u. Po umorzeniu obligacji środki te mają być zapisane na subkontach w ZUS-ie, gdzie mają być waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Projekt zakłada, że od 3 lutego 2014 r. fundusze emerytalne nie będą mogły inwestować w skarbowe papiery dłużne oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Dokument przewiduje zachętę do oszczędzania na emeryturę w tzw. trzecim filarze. Wprowadzona zostanie zryczałtowana stawka dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), która wyniesie 10 proc. Dochód, który jest przekazywany na IKZE pozostanie zwolniony z podatku, jak to jest obecnie. Oszczędzanie w OFE będzie tańsze, bowiem opłaty pobierane przez fundusze spadną z 3,5 proc. do 1,75 proc. Niższe będą także opłaty naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE; spadną one z 0,8 proc. do 0,4 proc. Wypłatą emerytur, także ze składek, które będą gromadzone w OFE, zajmie się ZUS. Zaproponowano wprowadzenie tzw. suwaka, czyli obowiązku stopniowego przekazywania aktywów z OFE do ZUS, na 10 lat przed emeryturą (w ratach co miesiąc). Rozwiązanie to ma chronić przyszłych emerytów przed tzw. ryzykiem złej daty. Chodzi o sytuację, kiedy świadczenia osób przechodzących na emeryturę byłyby znacznie niższe, jeśli przejście na emeryturę wypadłoby np. w czasie giełdowej bessy. ZUS będzie także informował klientów o stanach kont.

Dziedziczenie oszczędności

Projekt przewiduje rozszerzenie prawa do dziedziczenia oszczędności zgromadzonych w drugim filarze. Pieniądze na subkontach w ZUS-ie, który będzie wypłacał emerytury, będą mogły być dziedziczone do 3 lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego. Zgodnie z projektem reklama OFE będzie zakazana do 31 lipca 2014 r., a nie całkowicie, jak proponowano pierwotnie. Zakaz reklamy OFE będzie obowiązywał trzy miesiące przed tzw. okienkiem transferowym i w trakcie kolejnych okienek transferowych. Za złamanie zakazu będzie grozić kara w wysokości do 3 mln zł.

Autor: db//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com