Rząd za podwyżką akcyzy, zamrożeniem płac i likwidacją "antybelek"

Najnowsze


- Podwyżka akcyzy na diesla i tytoń, likwidacja tzw. lokat antybelkowych oraz zamrożenie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, sędziów i prokuratorów - takie rozwiązania znajdują się w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej, którą we wtorek przyjął rząd. Pieniądze uzyskane dzięki niej mają poprawić kondycję finansów publicznych

- Przyjęte rozwiązania uzupełniają plan finansowy państwa na 2012 roku, którego jednym z najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego, aby w 2012 roku nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy 55 proc. PKB i deficyt budżetu, który według projektu wysłanego do Sejmu ma wynieść 37 mld zł.

Koniec z omijaniem "Belki"

Rząd opowiedział się za zmianą w Ordynacji podatkowej, która wykluczy możliwość omijania tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków z odsetek kapitałowych. Zmiana polega na wprowadzeniu metody zaokrąglania podstawy opodatkowania lokat oraz podatku od dochodów z nich do pełnych groszy w górę.

- Przyjęcie reguły zaokrąglania w górę wyeliminuje możliwość naliczania odsetek kapitałowych od niewielkich kwot lub w odstępach krótszych niż jeden dzień - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Diesel podrożeje, papierosy niekoniecznie

Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje także podwyżki akcyzy od paliw silnikowych i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z nim 1 stycznia 2012 roku akcyza na olej napędowy i paliwa powstałe ze zmieszania takiego oleju z biokomponentami, a także biokomponenty stanowiące samoistne paliwa wzrośnie z 1048 zł za 1000 litrów do 1196 zł. Z 1401 zł za 1000 litrów do 1446 zł wrośnie akcyza na paliwa do silników odrzutowych. Zmiana stawek akcyzy na paliwa spowoduje wzrost ich cen w sprzedaży detalicznej o ok. 18 gr na litrze, budżetowi zaś przyniesie to ok. 2,2 mld zł w skali roku.

Od 1 stycznia 2012 roku wzrosnąć ma także - o 4 proc. - akcyza na wyroby tytoniowe. Zmiana ma przynieść budżetowi ok. 245 mln zł rocznie przy założeniu, że sprzedaż wyrobów tytoniowych spadnie o 2,5 proc., a producenci nie podwyższą cen detalicznych.

Płace budżetówki staną w miejscu

Ponadto ustawa okołobudżetowa przewiduje, że nie wzrośnie fundusz wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych, który zostanie utrzymany na poziomie przyjętym w roku 2011. Zamrożone zostaną także podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poziomie z 2011 roku. Poziom przeciętnego wynagrodzenia z 2011 roku będzie także podstawą ustalenia wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów. - Oszczędności z tytułu zamrożenia płac sędziowskich i prokuratorskich wyniosą ok. 140 mln zł - informuje rząd.

Rząd zdecydował o ograniczeniu wysokości dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada także, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych będą w 2012 roku finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Źródło: PAP