Rząd wie, jak "mieć KGHM i zjeść KGHM"

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Więcej państwa w KGHM, więcej KGHM na giełdzie

Powraca budząca wiele emocji sprzedaż przez Skarb Państwa akcji KGHM. Podczas środowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mają zająć się wzmocnieniem pozycji skarbu państwa po sprzedaży do 10 procent akcji spółki. W tym celu dokonają zmian w statucie.

Główne zmiany związane są z rozszerzeniem kompetencji akcjonariuszy. Skarb Państwa będzie miał możliwość samodzielnego zwoływania walnych zgromadzeń. Poza tym zmniejszone zostanie kworum, niezbędne do podejmowania uchwał. Dzięki temu główny akcjonariusz, czyli Skarb Państwa, w przypadku zmniejszenia liczby akcji spółki, nadal zachowa możliwość podejmowania strategicznych decyzji. Obniżenie kworum z 1/3 do 1/4 dodatkowo powoduje, że gdyby na Walnym Zgromadzeniu stawili się jedynie przedstawiciele głównego akcjonariusza, uchwały będą mogły być podejmowane.

Zerowe skutki dużych zmian

- Rząd uznał, iż w przypadku KGHM SA, ze względu na jej znaczenie strategiczne dla gospodarki, działania prywatyzacyjne zostaną ograniczone do częściowej sprzedaży akcji będących w posiadaniu Skarbu Państwa. (…) Uważam, że sprzedaż przez Skarb Państwa do 10 proc. akcji Spółki nie będzie mieć negatywnego wpływu na realizację celów rozwojowych i inwestycyjnych Spółki oraz nie wpłynie ujemnie na warunki bytowe, bezpieczeństwo pracy górników i hutników zatrudnionych w KGHM – czytamy w piśmie do samorządów, które przesłał podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik. Klika miesięcy temu sprzedaży pakietu akcji przez państwo sprzeciwiali się związkowcy i opozycja.

- Sposób sprzedaży, zaproponowany przez Skarb Państwa, będzie prawdopodobnie w tzw. formie rozcieńczonej, czyli to nie będzie pakiet 10 proc. akcji dedykowany do jednego inwestora. Takie rozwiązanie wyeliminuje możliwość wrogiego przejęcia – zapewnia Herbert Wirth, prezes KGHM.

Źródło: pb.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24