Rząd sugeruje, że euro najwcześniej w 2014

Najnowsze

TVN24Złotego nie wymienimy na euro do 2014 roku

- Procedura nadmiernego deficytu zostanie zdjęta z Polski najpóźniej w 2013 roku - wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów. Według ekonomisty ING Banku Grzegorza Ogonka, oznacza to, że do strefy euro nie wejdziemy nie wcześniej niż w 2014 roku. Na razie i tak spełniamy tylko jedno z kryteriów z Maastricht.

W sierpniowym numerze "Monitora konwergencji nominalnej w UE 27" zawarte są analizy dotyczące aktualnego spełniania przez Polskę kryteriów z Maastricht, czyli warunków, których wypełnienie jest konieczne, by przystąpić do strefy euro. Zgodnie z dokumentem, obecnie spełniamy jedynie kryterium stóp procentowych. Nie spełniamy natomiast kryterium walutowego, stabilności cen oraz fiskalnego - związanego z deficytem budżetowym. W 2008 roku deficyt sektora finansów publicznych (budżetu i samorządów - red.) wyniósł 3,9 proc. PKB - o 0,9 proc., a nie powinien przekraczać 3 proc. Za to unijna rada ministrów finansów Ecofin wszczęła wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Na ten rok Bruksela prognozuje, że będzie 6,6 proc.

Euro 2014?

Zgodnie z rekomendacją Ecofin Polska do 2012 r. powinna zejść z nadmiernego deficytu. - Realizacja tej rekomendacji umożliwiłaby zakończenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski najpóźniej w 2013 roku - czytamy w publikacji MF. Z zamieszczonego w dokumencie kalendarza wydarzeń dotyczącego procedury uchylenia nadmiernego deficytu (przy założeniu wypełnienia w 2012 r. zalecenia Rady Ecofin) wynika, że w kwietniu 2013 roku nastąpi tzw. notyfikacja fiskalna. Polska prześle wtedy Komisji Europejskiej dane na temat deficytu w 2012 rok. Z kolei uchylenie procedury jest przewidywane na drugi kwartał 2013 roku. - Taki harmonogram wskazuje, że do strefy euro będziemy mogli przystąpić nie wcześniej niż w 2014 roku - ocenia w rozmowie ekonomista z ING Banku Grzegorz Ogonek.

O ile nadmierny deficyt jest przeszkodą dla przyjęcia wspólnej waluty, o tyle nie wyklucza przystąpienia do systemu stabilizacji kursu ERM2 - dwuletniego "przedsionka" przed wstąpieniem do strefy euro.

Plaga w całej Europie

W Pakcie na Rzecz Stabilności i Wzrostu członkowie UE zobowiązali się, że ich deficyt finansów publicznych nie przekroczy trzech proc. PKB, a dług publiczny 60 proc. PKB. Poza Polską, procedurę nadmiernego deficytu ma 11 innych krajów UE, w tym: Francja, Irlandia, Hiszpania, Węgry, Wielka Brytania.

Procedura nadmiernego deficytu zostaje wszczęta, gdy państwo członkowskie przekroczy dopuszczalny deficyt. Procedura ta określa kryteria, harmonogramy i terminy stosowane przez Radę Ecofin przy podejmowaniu decyzji o istnieniu nadmiernego deficytu.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24