Najnowsze

Rząd przyjął trzecią, ostatnią transzę deregulacji zawodów

Najnowsze

 
TVN24Wśród uwolnionych zawodów znalazł się m.in. makler papierów wartościowych

101 zawodów objęła trzecia, ostatnia transza deregulacyjna przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. We wtorek przyjął ją rząd. Transza dotyczy ułatwienia dostępu do zawodów takich jak: makler giełd towarowych, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny i agent firmy inwestycyjnej.

Deregulacja dostępu do niektórych zawodów była sztandarowym projektem poprzedniego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, który na polecenie premiera nadzorował przygotowanie trzech pakietów nowelizacji ustaw. Miały one objąć około 250 zawodów. Pierwsza transza, obejmująca 51 zawodów, została już uchwalona. Sejm pracuje nad drugą, dotyczącą 91 profesji.

Jakie zawody?

Trzecia transza, obejmująca 101 zawodów, ma być ostatnia. Dotyczy ułatwienia dostępu do zawodów takich jak: strażak, pracownik artystyczny, makler giełd towarowych, inspektor ochrony radiologicznej, rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny i agent firmy inwestycyjnej.

Najwięcej, bo około 80 zawodów, do których dostęp ma być ułatwiony, to profesje z branży wydobywczej i geologicznej, które mają osobno opisane w prawie wymogi. Dotyczy to zakładów wydobycia węgla kamiennego, brunatnego, metodą odkrywkową i głębinową, zarówno górników strzałowych używających materiałów wybuchowych do wydobywania kopalin, jak i operatorów wiertni, a także osób z dozoru górniczego.

Polska na 1. miejscu

Deklarowany cel deregulacji dostępu do zawodów to usunięcie niepotrzebnych lub archaicznych obowiązków uzyskiwania państwowych, wynikających z ustaw uprawnień, co miałoby ułatwić dostęp do tych profesji, poszerzyć rynek oraz ofertę zatrudnienia dla młodych. Drugi cel to poprawa lokaty w międzynarodowym rankingu "Doing Business", obrazującym jak łatwo (lub jak trudno) w danym kraju prowadzi się interesy.

Uzasadniając operację deregulacyjną resort sprawiedliwości powołuje się na dane, według których Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych – mieliśmy ich 380, podczas gdy np. Niemcy regulują jedynie 152 zawody.

Autor: ToL//gry/kwoj / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości