Rząd przedobrzył z pomocą dla bezrobotnych

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Bezrobotni z przywilejami

Wpadka ustawodawcy - tak eksperci podatkowi komentują jeden z zapisów programu rządowej pomocy przy spłacie kredytu osobom, które straciły pracę wskutek kryzysu. Mówi on, że nawet jeśli za bezrobotnego kredyt mieszkaniowy będzie spłacało państwo, to on sam skorzysta z ulgi odsetkowej w PIT.

- Otrzymanie pomocy państwa pozostaje bez wpływu na prawo do korzystania przez te osoby z ulgi odsetkowej - potwierdza rzeczniczka prasowa ministerstwa finansów Magdalena Kobos. Zaznaczyła, że ubiegający się o ulgę, musi spełnić warunki określone w przepisach o PIT. - Pomoc udzielana na podstawie ustawy z 19 czerwca 2009 r. (o pomocy państwa bezrobotnym w spłacie kredytów hipotecznych-red.) ma charakter zwrotny, jest rodzajem nieoprocentowanej pożyczki udzielanej osobom, które utraciły pracę - dodała rzeczniczka.

Rząd hojny dwa razy

- Rozwiązanie umożliwiające korzystanie z pomocy państwa w spłacie kredytu i jednocześnie z ulgi odsetkowej w PIT jest niewątpliwie wpadką ustawodawcy. Niemożliwe, by ustawodawca chciał, aby podatnik jednocześnie mógł korzystać z pomocy państwa i ulgi podatkowej. Dlatego uważam, że ustawodawca, po prostu nie dostrzegł, jakie będą konsekwencje połączenia ze sobą tych przepisów - mówi doradca podatkowy z Gdańska Kalina Kunowska.

Rozwiązanie umożliwiające korzystanie z pomocy państwa w spłacie kredytu i jednocześnie z ulgi odsetkowej w PIT jest niewątpliwie wpadką ustawodawcy. Niemożliwe, by ustawodawca chciał aby podatnik jednocześnie mógł korzystać z pomocy państwa i ulgi podatkowej. Dlatego uważam, że ustawodawca, po prostu nie dostrzegł, jakie będą konsekwencje połączenia ze sobą tych przepisów kunowska o pomocy

- Rozwiązanie takie jest dla podatników korzystne, więc nie chciałbym go potępiać. Niewątpliwie jednak, patrząc na podatki systemowo, trzeba zauważyć, że z ulgi związanej z danym przedmiotem lub czynnością powinno się korzystać tylko raz. Być może ustawodawca nie zauważył, że w wypadku powiązania pożyczki udzielanej bezrobotnym z Funduszu Pracy z ulgą odsetkową wsparcie finansowe podatnika jest podwójne. Będzie to szczególnie widoczne, gdy pożyczka zostanie bezrobotnemu umorzona - powiedział Marczak.

Ulga na pomoc

Od 5 sierpnia osoby bezrobotne, które mają kredyt hipoteczny zaciągnięty na swoje jedyne mieszkanie, mogą korzystać z pomocy państwa w jego spłacie. Warunkiem otrzymania pomocy jest utrata zatrudnienia po 1 lipca 2008 roku, zarejestrowanie się w urzędzie pracy i złożenie wniosku o pomoc do starosty.

Państwo będzie im spłacało raty kredytu przez rok - maksymalnie po 1,2 tys. zł miesięcznie. Potem nastąpi dwuletni okres karencji, po którym kredyt będzie zwracany w ciągu 8 lat, w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy Funduszu Pracy. Pożyczka państwa nie będzie oprocentowania ani obciążona żadnymi dodatkowymi opłatami. Jeśli bezrobotny będzie nadal w trudnej sytuacji finansowej, pożyczka może mu zostać umorzona. Po 2010 roku ustawa o pomocy przestanie obowiązywać.

Jednocześnie obowiązujące przepisy o PIT pozwalają korzystać z tzw. ulgi odsetkowej osobom, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i nadal go spłacają. Mogą one od rocznego dochodu odliczać odsetki płacone bankowi

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24