Rząd pracuje nad budżetem. Dziś poznamy założenia na 2015 rok

Najnowsze

Do 15 czerwca rząd ma przedstawić założenia projektu budżetu państwa na następny rokTVN24 BiS
wideo 2/4

Dziś rząd zajmie się założeniami projektu przyszłorocznego budżetu. Według danych jakie resort finansów przedstawił niedawno Komisji Trójstronnej zapisano w nich, że w 2015 r. dynamika PKB sięgnie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do czasu zakończenia posiedzenia Rady Ministrów, nie poda bliższych szczegółów założeń.

Założenia wstępne

W przyjętej w kwietniu przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) Ministerstwo Finansów założyło, że w tym roku nasza gospodarka będzie rozwijać się w tempie 3,3 proc., a w przyszłym wzrost przyspieszy do 3,8 proc. W APK wskazano ponadto, że wraz z poprawą koniunktury gospodarczej systematycznie będzie się zmniejszać stopa bezrobocia. W tym roku ma ona spaść do 9,8 proc., a za rok do 9,3 proc. Procedura budżetowa przewiduje, że do końca maja minister finansów wydaje rozporządzenie określające zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do ustawy budżetowej. Następnie do 15 czerwca rząd ma przedstawić Komisji Trójstronnej założenia projektu budżetu państwa na następny rok.

Projekt budżetu

Wstępny projekt budżetu rząd powinien przedstawić Komisji Trójstronnej do 10 września, a do końca września przyjąć i przekazać do Sejmu ostateczny projekt budżetu wraz z uzasadnieniem. Podczas wtorkowych obrad Rada Ministrów zajmie się ponadto propozycją dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. , a także propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w nadchodzącym roku.

Autor: msz/klim/kwoj / Źródło: PAP