Rząd powoli wypuszcza z rąk kolejne banki

Najnowsze

TVN24Banki na sprzedaż

- Resort skarbu prowadzi prace nad wyborem optymalnego sposobu prywatyzacji Banku Gospodarki Żywnościowej - poinformowała wiceminister skarbu Joanna Schmid podczas posiedzenia sejmowej komisji skarbu. Dodała, że resort pracuje też nad podobną strategią dla Banku Pocztowego.

Wiceminister przypomniał, że w sierpniu 2007 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu w sprawie dopuszczenia akcji banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. - W czerwcu 2008 roku Ministerstwo Skarbu Państwa po konsultacji z grupą Rabobank - strategicznym akcjonariuszem BGŻ - w związku z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, zdecydowało się nie podejmować w najbliższym czasie decyzji o terminie publicznej oferty akcji BGŻ - wyjaśniła Schmid.

Może GPW, może Rabobank

Wiceszefowa resortu skarbu przypomniała, że w lutym 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy MSP, Rabobankiem i BGŻ, zgodnie z którą do końca 2011 roku z inicjatywy resortu skarbu może zostać przeprowadzony proces oferty publicznej ponad 37 proc. akcji banku, należących do SP.

- Obecnie prowadzone są prace nad wyborem optymalnej ścieżki prywatyzacyjnej BGŻ - czy korzystniej jest zbyć akcje banku na rzecz inwestora strategicznego jakim jest Rabobank, czy poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. Te decyzje w Ministerstwie Skarbu Państwa nie zostały jeszcze podjęte - podkreśliła Schmid.

Skarb Państwa ma 37,26 proc. akcji BGŻ. Rabobank International Holding BV kontroluje 59,35 proc. akcji tego banku; pozostałe 3,39 proc. akcji należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.

Co z Pocztowym? Też nie wiadomo

Wiceminister skarbu powiedziała też, że MSP rozmawia z resortem infrastruktury o różnych scenariuszach dotyczących przyszłości Banku Pocztowego. 75 proc. akcji minus jedna akcja Banku Pocztowego należy do Poczty Polskiej, a 25 proc. plus jedna akcja do PKO BP. Minister infrastruktury sprawuje nadzór właścicielski nad Pocztą Polską i pośrednio nad Bankiem Pocztowym.

Schmid podkreśliła, że zarząd PKO BP został zobowiązany do przedstawienia MSP strategii dotyczącej Banku Pocztowego. Chodzi o rozważenie różnych scenariuszy ewentualnego zbycia akcji Banku Pocztowego należących do PKO BP na rzecz większościowego akcjonariusza, czyli Poczty Polskiej, bądź o możliwość rozwoju banku w ramach dwóch grup kapitałowych - PKO BP i Poczty Polskiej.

- Na dzień dzisiejszy trudno przesądzić, które z tych rozwiązań zostanie zaproponowane. Dyskutujemy z ministrem infrastruktury, który jest pośrednio właścicielem Banku Pocztowego poprzez Pocztę Polską, który scenariusz byłby najkorzystniejszy - wyjaśniła Schmid.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24