Rząd oliwi tryby prywatyzacji

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Brak procedur i reguł utrudniał do tej pory bardziej skuteczną prywatyzację

Rząd będzie mógł sprzedawać na aukcjach akcje spółek państwowych poniżej ich wartości księgowej. Obecnie zabrania mu tego ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, którą zamierza zmienić - - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt ma ograniczyć koszty związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa do prywatyzacji. Minister skarbu będzie mógł każdorazowo dokonać analizy sytuacji prawnej spółki, co umożliwi bardziej elastyczne oszacowanie jej wartości.

- Do tej pory minister mógł zlecać sporządzenie takiej analizy, co w niektórych przypadkach oznaczało wystąpienie dodatkowych kosztów - napisano w komunikacie CIR.

Publiczne aukcje

Projekt rozszerza możliwość stosowania publicznych aukcji. Według CIR, jest to najbardziej przejrzysty sposób prywatyzacji, gwarantujący uzyskanie przez Skarb Państwa maksymalnej ceny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, cena wywoławcza spółki wystawianej na aukcji nie może być niższa niż wartość księgowa. Projekt umożliwia ustanowienie ceny wywoławczej oferowanych na aukcji spółek Skarbu Państwa - poniżej wartości księgowej.

Ile warte są "srebra rodowe"

Przepis ten utrudniał prywatyzację w kryzysie, kiedy spółki giełdowe notowane były nawet znacznie poniżej wartości księgowej. Te spółki natomiast, w których Skarb Państwa ma duże wpływy nawet po prywatyzacji nie cieszą się dużym zaufaniem inwestorów. I tak np. Zakłady Azotowe w Tarnowie notowane są po cenie stanowiącej 0,61 wartości księgowej. Wskaźnik ten dla Enei wynosi 0,93, dla PGNiG 0,91, ale już dla Polic 0,8, PKN Orlen 0,76, dla Lotosu 0,63, a dla Tauronu 0,6.

Projekt przewiduje też, że akcje Skarbu Państwa będą mogły być sprzedawane w obrocie zorganizowanym. Chodzi o "obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, dokonywany w Polsce na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu".

Platforma transakcyjna czyli mała giełda

Możliwa będzie sprzedaż akcji lub udziałów Skarbu Państwa na tzw. platformie transakcyjnej.

"Oznacza to, że zbycie tych akcji może nastąpić poza obrotem zorganizowanym, z użyciem systemu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży. Ma się to odbywać bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego" - czytamy w komunikacie CIR.

"Po sprzedaży w tym trybie, możliwe będzie późniejsze dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych transakcji będzie zapewniać udział domów maklerskich lub banków maklerskich, które pełnią rolę pośredników pomiędzy sprzedającymi a nabywającymi" - dodano.

Według CIR, taki tryb sprzedaży jest korzystny w przypadku spółek, których prywatyzacja nie powiodła się kilkakrotnie.

"Przyjęte w projekcie nowelizacji rozwiązania wpłyną na przyspieszenie i usprawnienie prywatyzacji oraz umożliwią dostosowanie mechanizmów prywatyzacji do realiów funkcjonowania szeroko pojętego rynku kapitałowego" - zaznaczyło CIR.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24