Rząd odracza ulgę. Zyska dwa mld zł

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Miały zostać w firmie, trafią do budżetu

Rząd chce w ekspresowym tempie przeprowadzić nowelizację ustawy o CIT i PIT, która przesunie wejście w życie korzystnych dla przedsiębiorców zmian we wpłacaniu zaliczek podatkowych. Projekt, który właśnie trafił do Sejmu, ma zapewnić przyszłorocznemu budżetowi dwa mld zł.

Rząd chce odsunąć do 2012 roku wejście w życie zmian, które - zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku nowelizacją, przygotowaną przez komisję Przyjazne Państwo, kierowana przez Janusza Palikota - miałyby zacząć obowiązywać już w przyszłym roku. Chodzi o zasady wpłacania przez przedsiębiorców zaliczek podatkowych za ostatni miesiąc (lub kwartał) roku kalendarzowego.

Będzie lepiej...

Zgodnie z obecnymi przepisami ostatnia, grudniowa (lub za ostatni kwartał, w przypadku rozliczenia kwartalnego) zaliczka za rok podatkowy jest wpłacana przez firmy do 20 grudnia razem z zaliczką listopadową (lub za III kwartał). Jej wysokość jest równa zaliczce listopadowej (lub zaliczce za trzeci kwartał). Oznacza to, że w grudniu firmy płacą zaliczkę w podwójnej wysokości.

Uchwalona w ubiegłym roku nowelizacja ustaw o PIT i CIT wprowadziła zasadę, że zaliczka za grudzień będzie odprowadzana w styczniu. Rozwiązanie takie zaproponowała komisja Przyjazne Państwo. Argumentowała m.in., że obecne regulacje powodują, iż w grudniu przedsiębiorcy kredytują fiskusa. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w 2010 roku.

... ale później

Rząd chce odsunąć jednak zmiany do 2012 roku. W uzasadnieniu projektu, który właśnie trafił do Sejmu, czytamy, że zmiana "ma na celu odroczenie negatywnego wpływu wprowadzonych zmian na finanse publiczne, których pogarszający się stan jest z kolei związany ze światowym kryzysem gospodarczym". Zdaniem rządu szczególne okoliczności uzasadniają wprowadzenie zmian.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że nowela powinna być ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada 2009 roku. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, zmiany w podatkach muszą mieć odpowiednio długi okres vacatio legis, pozwalający podatnikom na dostosowanie się do nich.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich rządowa propozycja jest niekorzystna dla przedsiębiorców z punktu widzenia zachowania przez nich płynności finansowej. Rząd nie podziela tego poglądu, tłumacząc, że nowe zasady wpłacania zaliczek jeszcze nie obowiązują, a obecnie podatnicy uiszczają zaliczki według reguł funkcjonujących od samego początku obowiązywania przepisów podatkowych.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24