Rząd odblokuje prywatyzację

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN35Pod młotek może pójść BOŚ

Około 800 spółek obejmie rządowy program prywatyzacji, który Rada Ministrów ma przyjąć w przyszłym tygodniu. Minister Skarbu Aleksander Grad wyraził nadzieję, że proces prywatyzacji zakończy się jeszcze za tej kadencji rządu.

- Wolą rządu jest odblokowanie procesu prywatyzacji, tak by w ciągu tej kadencji zmierzać do jej zakończenia - oznajmił Grad, podkreślając, że proces ten ma być "zdecydowany i dynamiczny".

Wśród spółek, które obejmie prywatyzacja, minister wymienił m.in. LOT i BGŻ. On sam będzie wnioskować o kontynuowanie prywatyzacji PKO BP. Kolejnym bankiem, który mógłby ulec prywatyzacji, jest Bank Ochrony Środowiska. Chce tego resort środowiska. - Rozmawiałem z ministrem środowiska. Wiem, że ministerstwo chce na nowo wystawić ten bank do prywatyzacji - mówił Grad.

Wolą rządu jest odblokowanie procesu prywatyzacji, tak by w ciągu tej kadencji zmierzać do jej zakończenia Aleksander Grad, minister skarbu

SP rezygnuje z transportu, farmacji i mebli

Na otrzymanie akcji pracowniczych mogą liczyć zatrudnieni w PGNiG. Minister planuje także sprzedaż części akcji Grupy Lotos. Przedtem SP chce jednak zwiększyć swój udział w spółce. Planuje wnieść do niej akcje Petrobaltiku. - Sprzedaż akcji Lotosu nastąpiłaby zaraz po wniesieniu Petrobaltiku. Chcemy utrzymać obecny udział w Lotosie - tłumaczył minister.

Sprzedaż akcji Lotosu nastąpiłaby zaraz po wniesieniu Petrobalitiku. Chcemy utrzymać obecny udział w Lotosie Aleksander Grad, minister skarbu

Skarb Państwa chce także sprywatyzować sektor energetyczny i Wielką Syntezę Chemiczną. Dodatkowo państwo całkowicie chce się wycofać z branży turystycznej, farmacji, transportu i spedycji, a także przemysłu rolno-spożywczego i meblowego. SP chce się także pozbyć podmiotów branży wydawniczej i poligraficznej.

KGHM zostanie własnością państwa

Nie będzie natomiast prywatyzacji KGHM - wynika z zapowiedzi ministra. - Chcę, by nowy zarząd i rada nadzor

Chcę, by nowy zarząd i rada nadzorcza KGHM doprowadziły do uporządkowania grupy kapitałowej oraz przedstawiły spółki przeznaczone do prywatyzacji Aleksander Grad, minister skarbu

Oprócz zmian w ustawie o prywatyzacji, które umożliwią m.in. licytację spółek, rząd planuje na przyszły tydzień zmiany w tzw. ustawie kominowej. Po ich wprowadzeniu o wysokości wynagrodzeń w spółkach SP będą decydować rady nadzorcze. Ponadto wynagrodzenia i zasady ich przyznawania mają być jawne; będą zależały m.in. od sytuacji finansowej spółki.

Podczas seminarium zorganizowanego przez Business Centre Club Grad podkreślił, że jest zwolennikiem prywatyzacji poprzez giełdę. - Jednak wiele spółek nie spełnia warunków, by mogły trafić na GPW. Dlatego lepszym rozwiązaniem byłaby ich sprzedaż inwestorowi branżowemu - mówił.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN35