Rząd o ropie i strefach ekonomicznych. "Poprawią konkurencyjność sektora"

Najnowsze

Aktualizacja:
tvn24 | Archiwum TVN24Drastyczny spadek cen amerykańskiej ropy

Rząd zajmie się dziś przygotowanymi przez resort gospodarki projektami zmian przepisów dotyczących zapasów ropy naftowej oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych. Pierwszy dostosowuje polskie praw do unijnego, drugi - dotyczy procedur związanych z SSE.

Projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego zawiera rozwiązania, które - według resortu gospodarki - "mają poprawić konkurencyjność polskiego sektora naftowego".

Zmiany w zapasach

Według resortu gospodarki koszt funkcjonowania systemu zapasów nadal będzie obciążał podmioty sektora naftowego, jednak większą niż obecnie część obciążeń związanych z organizacją systemu (utrzymywaniem i bieżącym zarządzaniem zapasami interwencyjnymi) przejmie organ publiczny – Agencja Rezerw Materiałowych. "Przyczyni się to do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, ułatwi wejście na rynek nowych przedsiębiorców i wzmocni konkurencję na krajowym rynku paliwowym" - poinformowano w ministerialnym komunikacie. Zdaniem MG wprowadzane rozwiązania optymalizują model zapasów interwencyjnych w kontekście finansowym i przejrzystości systemu. Zmiany mają też uporządkować regulacje dotyczące zapasów obowiązkowych tworzonych i utrzymywanych przez producentów i handlowców. Przepisy te zostaną przeniesione z rozporządzenia do ustawy, co daje gwarancję większej stabilności prawa.

Informacje dla Komisji

Zgodnie z informacją resortu gospodarki nowelizacja ma uregulować sposób obliczania ilości zapasów interwencyjnych i struktury produktowej zapasów interwencyjnych oraz dostępność zapasów interwencyjnych. Nakłada na Agencję Rezerw Materiałowych obowiązek tworzenia i utrzymywania "zapasów agencyjnych" i wprowadzenia możliwości utworzenia "zapasów specjalnych". Zmiany dotyczą też rejestru systemu zapasów interwencyjnych i dodatkowych obowiązków sprawozdawczych m.in. w zakresie przekazywania Komisji Europejskiej odpisów rejestrów zapasów oraz rocznych raportów na temat dostępności zapasów.

Doprecyzować SSE

W projekcie nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych mają zostać m.in. uregulowane kwestie przesłanek wnioskowania o wygaszenie zezwolenia, czy wprowadzenia możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy. Ponadto projekt wprowadza regulacje dotyczące zwrotu pomocy udzielanej przedsiębiorcy działającemu w SSE oraz przechowywania dokumentacji. Resort gospodarki zaproponował w projekcie wprowadzenie definicji wniosku o udzielenie pomocy oraz zmiany w radach nadzorczych spółek zarządzających SSE. Przedstawicieli wojewodów zasiadających w tych radach mieliby zastąpić przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Nowe regulacje mają poszerzyć zakres działania spółek zarządzających strefami, doprecyzować pojęcia pomocy publicznej, uporządkować zasady kontroli przedsiębiorstw oraz wprowadzić jednolite zasady zmiany zezwolenia, bez względu na datę jego wydania.

Autor: rf/klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24 | Archiwum TVN24