Rząd chce wycisnąć 15 mld zł

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Rząd chce wycisnąć z prywatyzacji 15 mld zł

W latach 2012-13 przychody z prywatyzacji powinny wynieść ok. 15 mld zł - zakładają rządowe szacunki. Sprywatyzowanych zostać 300 spółek: 279 nadzorowanych przez ministra skarbu państwa i 21 nadzorowanych przez innych ministrów.

Jak poinformowało CIR, rząd przyjął do wiadomości "Plan prywatyzacji na lata 2012-2013" przedłożony przez ministra skarbu. Minister planuje całkowite pozbycie się udziałów w 85 proc. nadzorowanych przez siebie spółkach. W pozostałych 15 proc. spółek o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne. Dotyczy to m.in. firm sektora energetycznego, finansowego i obronnego.

Prawie 300 spółek

Z planu na lata 2012-13 opublikowanego przez resort skarbu wynika, że działania prywatyzacyjne będą dotyczyć 279 nadzorowanych przez ministra skarbu państwa, 15 nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, 4 nadzorowanych przez ministra gospodarki oraz 2 nadzorowanych przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

"Przy wyborze podmiotów planowanych do prywatyzacji MSP kierowało się zasadą racjonalizacji posiadanych aktywów, czyli dążeniem do jak najlepszego zabezpieczenia interesów gospodarczych państwa oraz efektywnym oddziaływaniem na podmioty gospodarcze przez prowadzenie przemian własnościowych. Minister skarbu państwa chce - przez działania prywatyzacyjne - ograniczyć rolę państwa w tych obszarach gospodarczych, w których nie jest konieczne sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez organy administracji publicznej. Nie wyklucza jednak obecności Skarbu Państwa w spółkach o istotnym znaczeniu strategicznym dla kraju" - poinformowało CIR w komunikacie.

Różne sektory

Wśród przedsiębiorstw sektora energetycznego prywatyzacja ma objąć m.in. spółki: Energa, ENEA, PGE Polska Grupa Energetyczna, Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica. Planowana jest kontynuacja prywatyzacji pięciu spółek sektora instytucji finansowych; przewiduje się zbycie wszystkich należących do Skarbu Państwa akcji Banku Gospodarki Żywnościowej i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. MSP planuje również sprzedaż kolejnych pakietów akcji PZU i PKO BP do poziomu pozwalającego na zachowanie władztwa korporacyjnego.

Na 2012 r. przewidywane jest zakończenie konsolidacji kapitałowej spółek w Grupie Bumar, a na 2013 r. planowany jest debiut giełdowy Bumaru. Prywatyzacja obejmie w latach 2012-13 44 spółki transportowe. W przeważającej części są to przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, ale na liście spółek objętych planem znalazł się także PLL LOT, Eurolot, czy PKP Cargo.

9 spółek chemicznych

Prywatyzacja w sektorze chemicznym ma dotyczyć 9 spółek: w 4 będzie kontynuowana, w 5 dopiero się rozpocznie. Zbywanie kolejnych pakietów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych - jak Ciech, Zakłady Azotowe Puławy, Zakłady Chemiczne Police, Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach - ma zależeć od sytuacji na rynku kapitałowym. Zaplanowano także prywatyzację 2 spółek sektora naftowego: Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego i Rafinerii Nafty GLIMAR.

Prywatyzacji przez GPW będą podlegać spółki górnicze nadzorowane przez ministra gospodarki: Węglokoks, Jastrzębska Spółka Węglowa, Katowicki Holding Węglowy i Kompania Węglowa; prywatyzacja obejmie także 6 spółek nadzorowanych przez ministra skarbu, w tym kopalnie węgla brunatnego "Adamów" i "Konin".

To nie wszystko

Przewidywana jest też dalsza prywatyzacja 13 spółek uzdrowiskowych, w tym np. Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA, czy Uzdrowiska Rabka SA. Prywatyzacja obejmie 35 spółek spożywczych i rolniczych, kontynuowana będzie sprzedaż akcji Krajowej Spółki Cukrowej. W budżecie państwa na 2012 rok rząd założył przychody z prywatyzacji na poziomie 10 mld zł.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24