Rząd chce chronić przed nieuczciwymi deweloperami

Najnowsze

Aktualizacja:
PAPMinister budownicta Andrzej Aumiller przedstawił projekt nowej ustawy

Rząd ma plan jak chronić interesy kupujących mieszkania. Ministerstwo budownictwa rozpoczęło prace nad projektem ustawy, który ma zabezpieczyć interesy klientów firm deweloperskich.

Plany resortu związane są z wynikami najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wynika z niego, że większość z niemal 200 przebadanych firm deweloperskich świadomie działała na niekorzyść konsumentów. Minister budownictwa Andrzej Aumiller zapowiedział, że nowa ustawa ukróci takie praktyki i zabezpieczy interesy kupujących mieszkania.

Zgodnie z jej projektem, sprzedający mieszkania i ich klienci będą mieli obowiązek zawierania przedwstępnych umów w formie aktu notarialnego.

Nowe przepisy wprowadzą także obowiązek finansowania inwestycji mieszkaniowej za pośrednictwem rachunku powierniczego. Bank miałby kontrolować, czy deweloper zrobił to, do czego się zobowiązał. W przypadku otwartego rachunku powierniczego, bank wypłacałby deweloperowi pieniądze klienta za każdy etap realizacji inwestycji. Natomiast zamknięty rachunek miałby polegać na tym, że deweloper otrzymywałby pieniądze zaraz po zakończeniu inwestycji.

Projekt zakłada również wprowadzenie obowiązku przedstawienia przez dewelopera prospektu informacyjnego. Ma on zawierać m.in. pozwolenie na budowę, kopie odpisu z księgi wieczystej dla danej nieruchomości, położenie budynku, technologię jego wykonania, wskazanie sposobu pomiaru lokalu, dopuszczalny margines zmiany powierzchni. Aumiller wyjaśnił, że wielkość mieszkania może zmienić się o 2 proc., a domu o 5 proc. wobec powierzchni zapisanej w umowie.

Co więcej kupujący mieszkanie będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 30 dni, jeżeli deweloper nie przedstawi prospektu informacyjnego lub realizacja inwestycji opóźni się o 1 rok.

Minister zapowiedział, że po wakacjach projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP