Ryczałtowcu, do jutra musisz rozliczyć się z fiskusem

Najnowsze

TVN24Fiskus na PIT-y czeka do jutra

Tylko do końca stycznia mogą rozliczać się z fiskusem te osoby, które przychody mają opodatkowane ryczałtem. Zeznanie PIT-28 można składać w urzędzie skarbowym, nadać listem poleconym na poczcie lub wysłać drogą elektroniczną.

Deklarację PIT-28 dotyczy podatników, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych podobnych umów.

"Zeznanie PIT-28 mamy obowiązek złożyć do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym - czyli do 31 stycznia 2014 r., kierując je do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego" - przypomina Ministerstwo Finansów.

Deklaracje można złożyć w urzędzie skarbowym, gdzie otrzymamy potwierdzenie; nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej; wrzucić do "urzędomatu", który może być umieszczony nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w innych miejscach, np. w urzędzie gminy.

Nie lubisz kolejek? Złóż zeznanie przez internet

Zeznanie PIT-28 można też wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W ten sam sposób składa się również korektę tego zeznania. Można to zrobić, korzystając z interaktywnego formularza lub z darmowej i wygodnej aplikacji.

Zarówno formularz jak i aplikacja dostępne są na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e-Deklaracje. Rozliczając się na formularzu PIT-28 można korzystać z przysługujących ulg i odliczeń, przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak korzystnie wybrać opodatkownie od wynajmu mieszkania?TVN24 Biznes i Świat

Autor: ToL//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24