Najnowsze

RWE prognozuje: do 2050 roku węgiel nadal ważny, ale wzrośnie znaczenie zielonej energii

Najnowsze


Do 2050 r. węgiel będzie nadal istotnym źródłem produkcji energii w Polsce. Wzrośnie jednocześnie znaczenie energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, jednak transformacja energetyczna nie spowoduje wzrostu cen energii – to wnioski z najnowszego raportu RWE.

Opublikowany przez europejski koncern energetyczny RWE raport „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” analizuje trendy, które mogą być kluczowe dla rozwoju krajowej elektroenergetyki w kolejnych dekadach. Studium będzie również zaprezentowane podczas rozpoczynającego się we wtorek 24. Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Różne scenariusze

Dokument przedstawia cztery możliwe scenariusze rozwoju technologii, mogące kształtować rynek energii w Polsce. Analizy RWE potwierdzają, że do 2050 r. Polska będzie niezależna jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, a duże elektrownie węglowe będą nadal istotne w polskim miksie energetycznym. Do 2030 r. powstaną nowe bloki wytwarzające prąd z węgla o łącznej mocy 3-11 GW. Choć węgiel będzie nadal ważny, energia nie będzie już wytwarzana w zdecydowanej większości z tego paliwa. Także nowe, krajowe źródła energii, obejmujące wiatr, fotowoltaikę i gaz (w tym gaz z łupków), przyczynią się do utrzymania niezależności energetycznej; w efekcie ponad 80 proc. energii elektrycznej wytwarzane będzie ze źródeł krajowych.

Redukcja CO2

Autorzy publikacji uważają, że dzięki temu Polska może zrealizować ambitne, wyznaczone przez UE, cele redukcji emisji CO2, a wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań umożliwi zmniejszenie krajowej emisji dwutlenku węgla nawet o 100 mln ton do 2050 r. Eksperci podkreślają przy tym, że jest to ogromne wyzwanie dla wysokoemisyjnego sektora energetycznego opartego obecnie na węglu. Wskazują jednak, że w kolejnych latach krajowa energetyka będzie zmuszona odtworzyć znaczną część źródeł wytwarzania energii (bo wiele elektrowni jest starych) i może to zrobić w oparciu o nowe, niskoemisyjne technologie. Co ciekawe, z raportu wynika, że w ciągu kolejnych pięciu lat - dzięki spadającym cenom technologii - opłacalna stanie się rozproszona fotowoltaika, czyli wykorzystanie światła słonecznego do produkcji prądu. W Polsce powstanie nowy segment odbiorców, łączących cechy konsumentów z producentami, czyli tzw. prosumenci – najpierw w sektorze usług, a następnie również wśród klientów indywidualnych.

Zielona energia

"Do 2050 roku niskoemisyjne odnawialne źródła energii będą miały znaczny udział w wytwarzaniu energii elektrycznej, co pomoże w dalszej redukcji negatywnego wpływu na klimat. Konsumenci zostaną prosumentami, przyłączonymi do sieci i wytwarzającymi coraz większą ilość energii. Nie zwolni postępująca rewolucja technologii mobilnych, która już teraz znacząco wpływa na rynek energii i doświadczenia klientów. Zielone technologie stają się coraz bardziej opłacalne" – napisał we wstępie do raportu prezes RWE Polska Filip Thon. Eksperci podkreślają, że ta transformacja sektora energii nie spowoduje wzrostu cen prądu. „Polska nie musi przecierać szlaków - rozwijając nowe technologie może dostosować swoją infrastrukturę do zmieniającego się otoczenia dużo sprawniej i korzystać ze spadku kosztów nowych technologii. Z perspektywy rynku energii brak jest czynników, które powinny wpłynąć na podwyższenie ceny energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym” – czytamy w raporcie.

Większe potrzeby

Z dokumentu wynika, że duży potencjał ma w Polsce kogeneracja. Małe i średnie jednostki wytwarzające ciepło z węgla zastępowane są elektrociepłowniami, zwłaszcza na paliwo gazowe. To obniża emisję CO2 oraz pozwala sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Około roku 2020 - jak prognozują eksperci RWE - w Polsce rozwinie się technologia e-mobility, czyli samochody elektryczne – to jeden z kolejnych wniosków raportu. Ceny takich aut sukcesywnie spadają; RWE spodziewa się, że cena w pełni elektrycznego samochodu spadnie niedługo do poziomu poniżej 100 tys. zł. Rozpowszechnienie silników elektrycznych zwiększy też zapotrzebowanie na energię elektryczną, obniżając jednocześnie zależność Polski od importu tradycyjnych paliw.

Nowe możliwości

Coraz popularniejsze stają się również hybrydowe autobusy miejskie, a długodystansowe autobusy elektryczne zaczynają pojawiać się we flotach operatorów transportu publicznego. Polska firma Solaris, lider wśród producentów autobusów miejskich, już skonstruowała własny autobus elektryczny. RWE należy do największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Zatrudnia 66 tys. osób i zaopatruje ponad 16 mln klientów w energię elektryczną i ponad 7 mln odbiorców w gaz. Spółka jest największym producentem energii w Niemczech i trzecim w Wielkiej Brytanii. Oprócz Polski działa także m.in. w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Od 2002 r. koncern RWE zainwestował w Polsce ok. 5 mld zł w sprzedaż, dystrybucję i wytwarzanie energii, również odnawialnej.

Autor: msz//bgr / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości