Ruch zwalnia

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Ruch planuje liczne zwolnienia

Około 800 osób zatrudnionych w Ruchu do końca września tego roku może stracić pracę - zdecydował zarząd firmy. Spółka przyjęła program restrukturyzacji zatrudnienia. Szacuje, że przyniesie to oszczędności rzędu 2,7 mln zł miesięcznie.

Projekt programu został skierowany do konsultacji z radą pracowników spółki oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w firmie. Ostateczny kształt programu będzie znany po zakończeniu procesu konsultacji społecznych.

"W opinii zarządu sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki uzasadnia podjęcie decyzji o istotnej redukcji zatrudnienia (zwolnienia grupowe). Na chwilę obecną, przy aktualnym poziomie przychodów i osiąganych marż spółka nie może pozwolić sobie na tak wysoki poziom zatrudnienia (5.395 osób na dzień 30 czerwca 2008 r.). Utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia skutkowałoby stałym pogarszaniem sytuacji finansowej spółki. Redukcja zatrudnienia pozwoli na istotne ograniczenie kosztów działalności spółki, co pozytywnie wpłynie na wyniki spółki już w roku 2009" - napisano w specjalnym komunikacie.

Wstępnie szacowany koszt realizacji programu wynosi około 43,5 mln zł, w tym około 1,8 mln zł z tytułu odpraw pieniężnych wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych, ok. 3 mln zł z tytułu wypłat odpraw pieniężnych za skrócony okres wypowiedzenia oraz ok. 38,7 mln zł z tytułu wypłat odszkodowań dla osób objętych gwarancjami zatrudnienia z "Porozumienia z dnia 13 czerwca 2005 r.".

Na koszty realizacji programu spółka utworzyła wcześniej rezerwę.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24