RPP żegna się stojącymi stopami

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESRPP żegna się stojącymi stopami

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa wynosi nadal 3,5 proc. Środowe posiedzenie RPP było ostatnim w obecnym składzie, więc Rada podsumowała swoją działalność. Bilans swoich dokonań - w bardzo trudnych czasach - oceniła jako pozytywny.

Decyzja RPP oznacza, że stopa 7-dniowych interwencji będzie wynosić nadal 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., redyskontowa 3,75 proc., zaś depozytowa 2,00 proc.

Rynkowi analitycy byli zgodni w oczekiwaniach i żaden nie spodziewał się innej decyzji Rady Polityki Pieniężnej na jej pożegnalnym posiedzeniu. Zdaniem większości ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów należy spodziewać się podwyżek, ale będą to decyzje podejmowane już w nowym składzie, zapewne najwcześniej w połowie 2010 roku. Są też tacy, którzy nie wykluczają stabilizacji stóp na obecnym poziome przez cały przyszły rok.

RPP rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu stopy spadły łącznie o 250 pkt bazowych. W listopadzie ubiegłego roku RPP obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Na grudniowym oraz styczniowym posiedzeniu dokonała redukcji stóp po 75 pkt bazowych, zaś w lutym i w marcu obniżki wyniosły po 25 pkt.

W kwietniu i maju Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Natomiast na majowym posiedzeniu Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt proc, z 3,5 proc. do 3 proc. Rada ponownie obniżyła stopy procentowe w czerwcu, o 25 pkt bazowych. Od tego czasu poziom stóp nie uległ zmianie.

Podsumowanie działalności

Środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej było ostatnim w tym składzie. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady dokonano podsumowania jej działalności.

Zastępca dyrektora generalnego Instytutu Ekonomicznego NBP Jacek Kotłowski powiedział, że bilans dokonań RPP w latach 2004-2009 jest pozytywny. Poinformował, że średnia inflacja w tym czasie wyniosła 2,8 proc. - Cel inflacyjny został określony na poziomie 2,5 proc. Można powiedzieć, że inflacja kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego NBP - dodał.

Członek RPP Andrzej Wojtyna zwrócił uwagę na dużą "komplementarność wiedzy i doświadczenia w radzie". Powiedział, że członkowie RPP dobrze się uzupełniali w dyskusji, zarówno jeśli chodzi o wiedzę na temat finansów międzynarodowych, finansów publicznych, makroekonomii lub finansów przedsiębiorstw. - Sądzę, że luk kompetencyjnych w naszej radzie nie było - podsumował.

Trudne czasy

Z kolei Dariusz Filar przypomniał, że RPP działała w okresie obfitującym w znaczące wydarzenia gospodarcze. - Zaczęło się od przystąpienia do Unii Europejskiej, ale potem były istotne wstrząsy podażowe. Żyliśmy w czasach ropy po 150 dolarów za baryłkę, ale także w czasach ropy po niespełna 40 dolarów za baryłkę - powiedział. Zaznaczył, że to wszystko miało wpływ na inflację, a RPP cały czas musiała analizować bardzo zmienną sytuację gospodarczą i dostosowywać swoje działania do tej zmienności.

Stanisław Owsiak podkreślił z kolei znacznie lepszą niż w poprzedniej kadencji "koordynację" działań między RPP a Ministerstwem Finansów. - Jeśli chodzi o przyszłość, dobrze by było, żeby przynajmniej na takim poziomie ta współpraca mogła być realizowana. Jest to szczególnie ważne w okresie, kiedy przygotowujemy się do wejścia do strefy euro - powiedział. Dodał, że radzie udało się zachować właściwe proporcje między celami monetarnymi i celami realnej gospodarki, czyli np. wzrostem gospodarczym.

Decyzje i prognozy

RPP podała w środę także, że według jej prognoz, w najbliższym czasie inflacja może przejściowo wzrosnąć, ale potem ma spadać. - W kolejnych kwartałach oczekiwane jest jednak istotne obniżenie rocznego wskaźnika CPI (miara inflacji - PAP), do czego przyczynią się przede wszystkim ujemne efekty bazy związane z silnym wzrostem cen administrowanych i cen żywności na początku 2009 r. - powiedział na środowej konferencji prezes NBP Sławomir Skrzypek.

Rada zdecydowała też o wprowadzeniu od Nowego Roku nowej stopy: dyskontowej weksli. Chodzi o stopę dyskontową weksli przyjmowanych od banków do dyskonta przez NBP. RPP ustaliła, że wysokość tej stopy wyniesie 4 proc. w skali roku.

Wkrótce nowa rada

Na najbliższym posiedzeniu 6-8 stycznia Sejm wybierze dwóch, z trzech, nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Trzeciego, podobnie, jak kandydatów prezydenckich poznamy w lutym. Senat zaplanował wybór trzech członków RPP na sesji zaczynającej się 11 stycznia.

Kadencja dwóch członków Rady wybieranych przez Sejm upływa 9 stycznia 2010 roku, a trzeciego - 7 lutego 2010 roku. Natomiast kadencja trzech członków powoływanych przez Senat upłynie 23 stycznia 2010 roku, a trzech wskazanych przez prezydenta - 17 lutego.

Źródło: tvn24.pl, ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES