RPP: stopy procentowe bez zmian

Aktualizacja:
RPP: stopy procentowe bez zmian
TVN24 Biznes i ŚwiatRPP: stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Zaskoczenia nie było, rynki spodziewały się takiej decyzji.

- W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - napisano w komunikacie po styczniowym posiedzeniu RPP.

Stabilizacja na rynkach

Rada kolejny raz podtrzymała też ocenę, że obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ubiegłego roku oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych. RPP uważa, że postępujące ożywienie tylko w ograniczony sposób prowadzi o poprawy sytuacji na rynku pracy. - Postępujące ożywienie gospodarcze jedynie w ograniczonym stopniu przekłada się na poprawę sytuacji na rynku pracy, a wzrost zatrudnienia pozostaje niewystarczający do obniżenia stopy bezrobocia, która kształtuje się nadal na podwyższonym poziomie - głosi komunikat. - Wysokie bezrobocie ogranicza presję płacową i popytową w gospodarce, a dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pozostaje niska - dodano.

Prof. Marek Belka: Stopy procentowe bez zmian
Prof. Marek Belka: Stopy procentowe bez zmianTVN24 BiS

Stopy bez zmian

Obecnie w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosi 2,50 proc., lombardowa 4,00 proc., depozytowa 1,00 proc., zaś redyskonta weksli 2,75 proc.

Rada już wcześniej zapowiadała, że pozostawi rekordowo niski poziom stóp procentowych. - Taki stan rzeczy utrzyma się przynajmniej do końca pierwszego półrocza br. - uważa Marcin Kiepas z Admiral Markets.

Prof. Marek Belka: Inflacja CPI obniżyła się do 0,6 proc. w listopadzie 2013
Prof. Marek Belka: Inflacja CPI obniżyła się do 0,6 proc. w listopadzie 2013TVN24 BiS

Rada w nowym składzie

W rozpoczętym wczoraj posiedzeniu Rady, po raz pierwszy brał udział jej nowy członek Jerzy Osiatyński.

Autor: rf/bgr / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości