RPP: Pas w budżecie za mało zaciśnięty

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Marek Belka, szef NBP i przewodniczący RPP ocenił projekt budżetu

- "Zaciskanie pasa" w projekcie przyszłorocznego budżetu jest niewystarczające, bo skupia się głównie na zwiększeniu dochodów, zamiast cięcia wydatków - oceniła Rada Polityki Pieniężnej. Według RPP projekt ustawy jest jednak oparty na realnych, chociaż dość konserwatywnych założeniach.

W projekcie przyszłorocznego budżetu RPP krytykuje przede wszystkim fakt, że zacieśnianie polityki fiskalne opiera się głównie na wzroście przychodów, zamiast na cięciu wydatków. - Według szacunków Narodowego Banku Polskiego, planowane na 2012 roku zacieśnienie fiskalne ma w większym stopniu polegać na zwiększeniu dochodów sektora finansów publicznych, niż na ograniczeniu wydatków. Tymczasem jak wskazują wyniki badań empirycznych, z punktu widzenia trwałości przeprowadzanych dostosowań fiskalnych bardziej pożądane są dostosowania skoncentrowane po stronie wydatkowej - czytamy w komunikacie RPP.

Według szacunków NBP, planowane na 2012 roku zacieśnienie fiskalne ma w większym stopniu polegać na zwiększeniu dochodów sektora finansów publicznych, niż na ograniczeniu wydatków. Tymczasem jak wskazują wyniki badań empirycznych, z punktu widzenia trwałości przeprowadzanych dostosowań fiskalnych bardziej pożądane są dostosowania skoncentrowane po stronie wydatkowej komunikat RPP

Powinno się udać

Rada dobrze oceniła z kolei założenie wskaźników do projektu budżetu. Według niej, zarówno wzrost PKB szacowany na 2,5 proc., utrzymująca się powyżej celu inflacja, a także przychody i wydatki budżetu są tak zaplanowane, by ustawę dało się zrealizować. Ekonomiście Rady wątpią jednak, by rządowi udało się zejść z deficytem finansów publicznych poniżej trzech proc PKB, z 5,6 proc. w tym roku.

- Polityka budżetowa w Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, stoi przed wyzwaniem przeprowadzenia dostosowań fiskalnych niezbędnych do zachowania wiarygodności na rynkach finansowych w warunkach słabnącego i obciążonego dużą niepewnością tempa wzrostu gospodarczego. W odpowiedzi na to wyzwanie, projekt Ustawy budżetowej na rok 2012 oparty jest na konserwatywnych założeniach dotyczących kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz przewiduje znaczące działania ograniczające deficyt finansów publicznych - napisała RPP w opinii.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24