RPP nie wróży nam dobrze

Najnowsze

Aktualizacja:

- Perspektywy wzrostu gospodarczego nie kształtują się dobrze - tłumaczył obniżkę stóp procentowych prezes NBP Sławomir Skrzypek. - Inflacja będzie się nadal obniżać do celu inflacyjnego NBP. Tempo wzrostu PKB będzie z pewnością niższe, niż w ostatniej projekcji - mówił Skrzypek.

Prezes NBP Sławomir Skrzypek mówił o przyczynach wtorkowej obniżki stóp procentowych przez RPP.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawowe stopy procentowe - o 75 punktów bazowych. Główna stopa wynosi obecnie 4,25 proc. RPP

- Dane, które napłynęły w ostatnim okresie potwierdzają, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce ulega istotnemu obniżeniu. Silniejsze, niż wcześniej oczekiwano, spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego wynika głównie z nieoczekiwanie silnego spadku tempa wzrostu gospodarczego za granicą, w tym zwłaszcza u głównych parterów handlowych Polski. Wpływa to na pogarszanie się oczekiwań podmiotów gospodarczych - wyjaśniał prezes NBP.

Jacek Wiśniewski, RaiffeisenTVN CNBC BIZNES
Katarzyna Siwek, ExpanderTVN CNBC BIZNES
Rafał Benecki, INGTVN CNBC BIZNES

Inflacja będzie nadal spadać

Zdaniem Skrzypka można się spodziewać dalszego spadku inflacji. - Inflacja będzie się nadal obniżać do celu inflacyjnego NBP - powiedział Skrzypek. Zaznaczył jednak, że jest za wcześnie na szacunki dotyczące inflacji.

- Obniżająca się dynamika PKB i związany z tym spadek popytu na pracę, a także pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw przyczynią się do dalszego osłabienia presji płacowej. W kierunku ograniczenia presji inflacyjnej będzie również oddziaływać istotne zaostrzenie warunków przyznawania kredytów przez banki - wyjaśniał Skrzypek.

Rada upatruje szans na stabilizację tempa wzrostu gospodarczego w łagodzeniu polityki pieniężnej. - Należy też zachować dyscyplinę w sektorze finansów publicznych - instruował prezes NBP.

"Trzeba wspólnego podejścia"

Decyzję RPP skomentował wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. - Obniżka stóp procentowych o 75 pkt. to dobry sygnał i czynnik, który powinniśmy uwzględnić przy ocenach sytuacji - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Pawlak.

- Teraz potrzeba wspólnych działań, trzeba wykorzystania wszystkich propozycji partnerów społecznych - i opozycji i koalicji - takiego wspólnego podejścia do przezwyciężania kryzysu. Wtedy możemy liczyć, że Polska, choćby tak jak jest to w raporcie Komisji Europejskiej, utrzyma tę wysoką pozycję i w regionie, i w całej UE - dodał szef resortu gospodarki.

Trzecia obniżka od listopada

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła we wtorek podstawowe stopy procentowe - o 75 punktów bazowych. Główna stopa wynosi obecnie 4,25 proc.

Jest to kolejna, trzecia obniżka stóp procentowych od listopada ubiegłego roku, kiedy RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych - wówczas - pierwszy raz od lutego 2006 roku. Na grudniowym posiedzeniu RPP dokonała redukcji stóp procentowych o 75 pkt bazowych.

Źródło: TVN CNBC Biznes